Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

Kompleksitet, dårlig kommunikasjon og økende rapporteringskrav vanner ut risikokulturer

Ny Risk Management undersøkelse fra SAS Institute og The Economist

Oslo  (30. Jun. 2011)  –  Har finanssektoren gått inn i en komfortsone som gjør den sårbar for nye kriser? Samsvarer selskapers erfaring med risikohåndtering og rapportering med den eksisterende risikokulturen og selskapets forventninger? Disse spørsmålene stiller SAS Institute og Economist Intelligence Unit (EIU) når de lanserer årets globale undersøkelse om risk management. En viktig konklusjon er at den begynnende innhentingen i økonomien og de sterke resultatene i finanssektoren oppmuntrer finansielle institusjoner til å bli modigere, men også mer selvtilfredse.

Til tross for lærdommene fra tidligere finansielle kriser, er reformer nå truet av en ubalanse mellom krav til risikohåndtering, og implementerte prosesser og praksis for risikohåndtering. Dette fremgår i en ny global risk management survey.

I februar og mars 2011 gjennomførte for fjerde året på rad Economist Intelligence Unit (EIU) undersøkelsen på oppdrag av SAS Institute – en ledende aktør innen business intelligence og analytics. 315 globale toppledere med ansvar for risikohåndtering i banker, kapitalmarkedsselskaper og forsikringsselskaper deltok.

En konklusjon som trekkes fra årets undersøkelse er at de risikoansvarlige allerede har begynt å bli mer tilbakelente nå når konjunkturene har snudd. For mens finansinstitusjoner har iverksatt ulike risikohåndteringstiltak for å takle utfordringene som ble blottlagt under finanskrisen, er kulturen fremdeles dårlig forberedt på dagens krav. Den er nå blitt erstattet av konkurrerende prioriteringer som fremmer vekst og lønnsomhet, uten innebygde risikostrategier.

På grunn av den forsiktige innhentingen i markedet og den siste tidens vekst i finanssektoren, har selskapene fått større risikoappetitt og lyst til å ekspandere og øke profitten.

 • Respondentene i undersøkelsen sliter med å håndtere risiko. Seks av ti peker på økende kompleksitet i organisasjonenes risikoeksponering.
 • To tredjedeler av de spurte sier at ekstern risiko utgjør en større utfordring for deres institusjoner enn intern risiko, men bare 52 prosent sier at deres prosesser for risikohåndtering er velegnet til å håndtere denne kompleksiteten.
 • Fremdriften av tiltak som styrker risikohåndteringen kan ha avtatt, ettersom prosentandelen av respondentene er lik som i fjor når lederne ble spurt om tilliten til en klart definert risikohåndteringsstrategi. På årsbasis har andelen respondenter som øker investeringene i risikofunksjonen minsket noe innen IT, data, utdanning og rekruttering.

Separate datasystemer – såkalte siloer – fortsetter å hemme risikohåndteringen, ettersom overblikket blir dårligere mdens samvariasjoner, diversifiseringer og motpartsrisiko fremdeles må håndteres. Selv om risikoorganisasjonene har blitt større, mangler det fremdeles sterke og åpne relasjoner mellom risikofunksjonen og forretning. Her er potensialet for forbedringer størst. Respondentene nevner dårlig kommunikasjon mellom avdelinger som et stort hinder for effektiv risikohåndtering – mens i fjorårets rapport var det nye lovverk og reguleringer som bekymret mest.

Ifølge undersøkelsen har selskapenes ledelse forbedret sin risikokompetanse og etterspørselen etter risikorapportering øker.

 • Mer enn to av fem respondenter indikerer en forbedring i ledelsens risikoekspertise, og mer enn halvparten oppgir økte krav til risikorapportering, spesielt blant banker. Likevel er det bare en minoritet av institusjonene som synes å ta virkelige skritt for å oppgradere risikorapporteringen, inklusiv aktualitet, ensartethet og omfanget av rapportering om nye risikofaktorer.

– For å kunne ta sin nødvendige plass, enten på ledelses- eller styrenivå, så må risikohåndteringen utvikles fra en teknisk støttefunksjon til en strategisk prosess, sier Ann-Charlotte Kjellberg, som leder SAS Institute sin nordiske Center of Excellence for Risk Management.

– Dette krever en assimilering og en omfattende risikokultur som går "top-down", med støtte av et virkelig integrert rammeverk som gir både et helhetlig perspektiv og en aktiv tanke om risiko for hvert forretningsnivå, avslutter Kjellberg.

Les rapporten og se webcast på http://www.sas.com/reg/wp/corp/32620 

Kontakt
Wenche Nielsen
Markedsdirektør SAS Institute AS
wenche.nielsen@nor.sas.com
+47 47 27 30 66

Bilder: http://www.sas.com/offices/europe/norway/nyheter/bilder.html Om SAS Institute

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 126 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

SAS hjelper sine kunder innenfor en rekke områder, som blant annet virksomhetsstyring, risk management, markedsføring og logistikkhåndtering. Eksempler på norske kunder er Telenor, Posten, If Skadeforsikring, Sparebanken Vest, Kverneland, ConocoPhillips, Statistisk Sentralbyrå og Hjemmet Mortensen. Se også www.sas.com/norway og www.sas.com.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute:

 • Wenche Nielsen, Markedsdirektør i SAS Institute

  Parkveien 55, Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
  Tlf:  +47 47 27 30 66
  Fax: +47 23 08 30 49
  E-post: wenche.nielsen@nor.sas.com