Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

Telenor styrker egen kundeinnsikt

Telenor utvider avtalen med SAS Institute med neste generasjons løsninger for forretnings- og kundeanalyse. Økt bruk av kundeinnsikt skal effektivisere og skreddersy kundedialogen til selskapet ytterligere.

Oslo, Norge  (21. Nov. 2012)  – 

 

 

 

 

- Vi får bedre innsikt om kundene våre, som vi vil omsette til konkret dialog. Innsikten vil gi mer relevante og skreddersydde tilbud, og kundedialogen blir mer effektiv og konsistent på tvers av våre kommunikasjonskanaler, sier direktør Frode Støldal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundedialog styrkes med analyse og innsikt
Telenor har signert en langsiktig avtale med SAS Institute om nye og utvidede løsninger innen kundeanalyse og kundedialog.   Løsningene gjør at Telenor i langt sterkere grad får utnyttet tilgjengelige data på bedre måte og dermed får samlet mer kunnskap om kundene sine for å optimalisere kundedialogen. Videre vil kommunikasjons- og kampanjeaktivitetene i større grad kunne systematiseres og automatiseres slik at Telenors kunder mottar relevant informasjon til riktig tid på de ulike plattformene som benyttes for kundedialog.

- Vi er godt fornøyd med de løsningene vi har fra SAS Institute i dag. Ved å utvide porteføljen vil vi få bedre innsikt om kundene våre, som vi vil omsette til konkret dialog. Innsikten vil gi mer relevante og skreddersydde tilbud, og kundedialogen blir mer effektiv og konsistent på tvers av våre kommunikasjonskanaler. Det tror vi kundene våre vil sette pris på, sier Frode Støldal, leder for Sourcing, IT og Teknologi i Telenor Norge.

De nye løsningene fra SAS er en naturlig utvidelse av den allerede eksisterende porteføljen som Telenor har benyttet seg av hittil. Telenor gjøres nå i stand til å hente ut fordelen av å kunne utforske, analysere og dele store mengder data raskt og effektivt, samt å integrere sanntids-analyseresultater direkte i sin kundebetjening, uavhengig av i hvilken kanal kundedialogen skjer.

Utvidelsen omfatter blant annet løsninger innen SAS’s portefølje for High Performance Analytics med SAS® Visual Analytics og Integrated Marketing Management.  Løsningene vil benyttes for både privat- og bedriftsmarkedet.

- SAS Institute er en strategisk samarbeidspartner som gir tilgang til et verdensledende team av eksperter på analyse og markedskommunikasjon, både i Norge og i utlandet. Det er viktig for oss å sette sammen de beste team som kan oppdrives, og sammen med våre egne eksperter blir det spennende å ta større nytte av SAS Institute sine sterke kompetanseprofiler. Med denne avtalen er vi bedre rustet til å håndtere skiftet fra tradisjonelle til digitale kanaler, og til å gi kundene våre fullt utbytte av kommunikasjonstjenester i sitt dagligliv, sier Støldal.  

Viktig kunde med banebrytende satsning
Administrerende direktør i SAS Institute, Kåre Nygård, er glad for at Telenor velger å gå videre med flere løsninger fra SAS Institute.

- Telenor er en meget viktig kunde for SAS Institute, både i Norge og globalt. At et av Norges største selskap velger å satse på økt kundeinnsikt og styrket kapasitet innen forretningsanalyse, vitner om at Telenor setter kunden i front og prioriterer økt innovasjonskraft høyt. Med denne avtalen styrker Telenor sin egen evne til å utnytte den dramatisk økende informasjonstilgangen til konkurransemessige fortrinn, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute. 

Nygård ser frem til å få være med og utvikle Telenors kundedialog til å bli mer treffsikker og i tur øke kundelojaliteten til selskapet ytterligere, både i Norge og globalt.

- Vi er stolte over at Norges største leverandør av tele- og datatjenester tar i bruk en større bredde av vår portefølje. Vi ser frem til fortsatt å arbeide tett med Telenor og til å bidra med vår erfaring i deres banebrytende arbeid med å skape gode kundeopplevelser på måter som vil sikre at Telenor forblir kundenes foretrukne leverandør også i fremtiden, avslutter Nygård.

For ytterligere informasjon:
Wenche Nielsen, Markedsdirektør SAS Institute AS
wenche.nielsen@nor.sas.com, Mobil: + 47 472 73 066

Bilder fra Telenor
Bilder fra SAS Institute i Norge

Om Telenor
Telenor-konsernet er en internasjonal tilbyder av kommunikasjonstjenester innen tele, data og media. Telenor-konsernet har mobilvirksomheter i 11 markeder i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia, i tillegg til en stemmerettsandel på 39,5 prosent (økonomisk andel 35,7 prosent) i VimpelCom Ltd. som har mobilvirksomheter i 18 markeder. Telenor-konsernet er en av verdens største mobiloperatører med 150 millioner abonnement i sine konsoliderte virksomheter per 2. kvartal 2012, en omsetning i 2011 på 99 milliarder kroner og ca. 30.000 ansatte. Telenor-konsernet har hovedkontor i Oslo. Les mer om Telenor-konsernet på www.telenor.com


Telenor Norge er den norske delen av Telenor-konsernet, og har ca. 4 600 ansatte. Selskapet er landets største leverandør av tele- og datatjenester, og tilbyr bredbånd, mobil, telefoni og kabel-tv til privat- og bedriftskunder. Telenor Norge har hovedkontor på Fornebu i Oslo, og over 30 avdelingskontorer i Norge og på Svalbard. Se mer på www.telenor.no


Om SAS Institute i Norden og Baltikum

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 127 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Selskapet har opparbeidet en sterk posisjon i Norden og Baltikum og bistår over 1300 kunder fra kontorer i Oslo, Stavanger, København, Skanderborg, Stockholm, Helsinki, Riga og Vilnius.

Siden 1976 har SAS Institute gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

Se også www.sas.com, eller respektive lands hjemmesider: www.sas.com/norway, www.sas.com/denmark, www.sas.com/sweden, www.sas.com/finland eller www.sas.com/estonia.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute:

  • SAS Institute AS

    Parkveien 55, Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
    Tlf: +47 23 08 30 50
    Fax: +47 23 08 30 49
    E-post:info@nor.sas.com