Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

Sosiale medier som arbeidsledighetsindikator

Sammen med FN har SAS Institute kartlagt hvordan aktivitet i sosiale medier kan forutse arbeidsledighet.  

Oslo  (11. Apr. 2012)  – En undersøkelse gjort i USA og Irland har avdekket at aktivitet i sosiale medier kan gi indikasjoner på arbeidsledighet. Ved hjelp av tekstanalyse av nærmere en halv million blogger, forum og nyhetssider de to siste årene i de to landene, har man avdekket en sammenheng mellom aktiviteten i sosiale medier og arbeidsledighet.

- Næringslivet analyserer i sanntid nye typer data for å forstå sine kunder til enhver tid. Mye av denne informasjonen inneholder signaler som er relevante for å se på utvikling. Vi må bruke dette for å se hva som skjer, mens det skjer, sier FNs generalsekretær, Ban Ki-moon.

Indikatorer : «aggressiv», «deprimert» og «bekymret» stemning
SAS Institute har sammen med FNs innovasjonsinitiativ Global Pulse sammenlignet sinnsstemning og aktivitetsnivå i sosiale medier med offisielle tall for arbeidsledighet. Analysen viste at økt prat om å redusere dagligvareinnkjøp, økt bruk av offentlig transport og bytte til billigere kjøretøy var indikatorer for en kommende økning i arbeidsledighet. Også analyse i etterkant av perioder med økt arbeidsledighet ga verdifull informasjon. Prat om avlyste ferieturer, oppsigelser og utkastelse fra bosted og reduksjon i forbruk på egen helse økte i kjølvannet av disse arbeidsledighetsperioder.

- Tilgang til sanntidsanalyse av prat i sosiale medier som et supplement til offisiell statistikk gir uvurderlig ny informasjon for politikere og offentlige etater. Den øker muligheten til å kunne håndtere forstyrrende hendelser og dempe negative effekter av økt arbeidsledighet, sier Kåre Nygård som er administrerende direktør SAS Institute AS.

I USA opplevde man en økt «aggressiv» eller «deprimert» stemning i sosiale medier fire måneder før en periode med økt arbeidsledighet. Økt grad av «bekymret» prat kunne spores fem måneder før en markant arbeidsledighetsøkning i Irland.

- Disse målingene kan bidra til å forbedre forholdet til grupper av befolkningen, og gi en mulighet til å igangsette tiltak på grunnlag av endret adferd i samfunnet. Innsikten gir verdifull input til andre analyser og vil også vise effektene av beslutninger som blir tatt av både myndigheter og virksomheter, påpeker Kåre Nygård hos SAS Institute AS.

Les mer om funnene og undersøkelsen på http://www.unglobalpulse.org/ 
Last ned bilder av Kåre Nygård.

For ytterligere informasjon:
Wenche Nielsen, Markedsdirektør SAS Institute AS
wenche.nielsen@nor.sas.com, Mobil: + 47 472 73 066

Om SAS Institute i Norden og Baltikum
SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 127 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Selskapet har opparbeidet en ledende posisjon i Norden og Baltikum og bistår over 1300 kunder fra kontorer i København, Skanderborg, Stockholm, Oslo, Stavanger, Helsinki, Riga og Vilnius.

Siden 1976 har SAS Institute gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

Se også www.sas.com, eller respektive lands hjemmesider: www.sas.com/norway, www.sas.com/denmark, www.sas.com/sweden, www.sas.com/finland eller www.sas.com/estonia

About SAS

SAS is the leader in business analytics software and services, and the largest independent vendor in the business intelligence market. Through innovative solutions, SAS helps customers at more than 55,000 sites improve performance and deliver value by making better decisions faster. Since 1976 SAS has been giving customers around the world The Power to Know® .

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute: