Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

Ny lösning för sociala nätverk

SAS Institute lanserar SAS Customer Link Analytics

Stockholm  (16. Mai 2011)  –  SAS Institute, ledande på beslutsstöd med avancerad analys, lanserar nu SAS Customer Link Analytics, en analyslösning för kartläggning av befintliga kundrelationer i sociala nätverk. Syftet är att anpassa sin marknadsföring och öka träffsäkerheten i kampanjer samt att bemöta varje enskild kund med relevanta budskap och på samma sätt oavsett kanal. Lösningen gör det också möjligt att värdera hur mycket intäkter en viss kund kommer att generera.

–Med SAS Customer Link Analytics analyseras befintlig kunddata för att kartlägga kundernas sociala nätverk och inbördes relationer. Med den kan nu företagen fånga upp vilka som är deras nyckelkunder och vilken roll de har i sitt sociala nätverk, säger Peter Thomasson, affärskonsult inom Customer Intelligence på SAS Institute.

Den nya lösningen målar upp en bild av hur nätverket ser ut och förändras över tiden, samt ger varje enskild kund en roll i nätverket. Med den här informationen kan beslutsfattare se vilka kunder som är nyckelkunder och kan adressera dem med riktade erbjudanden. Man kan exempelvis placera erbjudanden först hos nyckelkunderna, som sedan sprider dem viralt i det sociala nätverket. Det går också att låta dem smygprova produkter vid lanseringar för att skapa ett förhandsintresse.

De sociala nätverk som kartlagts med SAS Customer Link Analytics kan sedan analyseras med lösningen SAS Enterprise Miner, som exempelvis kan användas till att identifiera vilka faktorer som är avgörande för kundavhopp. Sedan sätts värden för varje kund som visar vilka av dem som ligger i riskzonen för avhopp. Om det visar sig att ett företag riskerar att förlora flera nyckelkunder följer sannolikt fler kunder i deras sociala nätverk efter dem. Genom riktade kampanjer till nyckelkunderna kan företaget minimera risken för avhopp och därmed behålla kunderna och intäktsströmmarna.

– Tillsammans med befintlig kunddata och andra lösningar, som SAS Social Media Analytics, bidrar SAS Customer Link Analytics till en god helhetsbild av kunderna. Därmed blir marknadsföringskampanjer mer träffsäkra, relevanta och kostnadseffektiva. Marknadsförare får också ett kraftfullt hjälpmedel för att undvika kundavhopp och de intäktsförluster det innebär, säger Peter Thomasson, affärskonsult inom Customer Intelligence på SAS Institute.

SAS Customer Link Analytics ger användaren fyra tydliga fördelar:

 • Bättre identifiering av kundsegment. SAS Customer Link Analytics använder kundinformation från många källor för att kartlägga sociala nätverk. Genom att visualisera dessa sociala nätverk får marknadsförare bättre förståelse för hur nätverken fungerar och till vilka kunder de bör rikta sig. Dessutom kartlägger lösningen nyckelkunder, deras vänner och deras vänners vänner i de sociala nätverken.
  De rollbaserade variablerna möjliggör en ytterligare segmentering av kunderna vilket kan användas av marknadsförare för att skapa mer relevanta och träffsäkra kampanjer.
 • Effektivare one-to-one marknadsföring. De rollbaserade variablerna som skapas för det sociala nätverket möjliggör ökad kundsegmentering. Den mest relevanta kampanjen kan sättas in vid rätt tidpunkt för en viss kund, baserat på beteendeförändringar i det sociala nätverket. Genom att förstå vilka de mest inflytelserika kunderna är, blir bilden av varje enskild kunds värde tydligare.
 • Förbättrade tester av reklamerbjudanden och kommunikationskanaler.
  Tillsammans med andra lösningar, som SAS Social Media Analytics, kan SAS Customer Link Analytics hjälpa marknadsförare att förstå de relativa effekterna av olika budskap inom olika sociala nätverk, och därmed formulera mer relevanta marknadsföringsbudskap.
 • Pålitligare efterfrågeprognoser. Med SAS Customer Analytics kan marknadsförare kvantifiera specifika individers påverkan i ett socialt nätverk. Ett poängsystem för inflytande kan användas för att simulera hur idéer, produkter och tjänster sprids i ett nätverk. Genom att kombinera sociala nätverksvariabler med historisk kunddata blir prognoserna säkrare när marknadsförare testar kampanjer.
  Bland de företag som framgångsrikt har använt SAS Customer Link Analytics finns Australiens största telefonioperatör Telstra och danska telekomföretaget TDC.

 

Vill du veta mer så kontakta gärna:

Peter Thomasson, Affärskonsult, Customer Intelligence
SAS Institute AB
Tel: 08 522 170 52
E-post: peter.thomasson@swe.sas.com

Om SAS

SAS Institute är ledande på lösningar för beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte 2009 2,31 miljarder dollar i 120 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 45 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag drygt 100 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute:

 • Kontakt:

  SAS Institute Sverige
  Tel: +46 8 522 170 00
  Fax:+46 8 522 170 70
  E-post: info@swe.sas.com