Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

Kommunene sliter med avansert it

Oslo  (07. Sep. 2011)  –  Kommune-Norge er i gang med enkle nettløsninger, men sliter med å komme seg videre.

Det viser undersøkelsen IT i praksis 2011, som omhandler bruken av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge.

Undersøkelsen viser at 63 prosent av kommunene tilbyr enkle elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv. De presenterer informasjon og tilbyr enkle interaktive tjenester, for eksempel skjemaer tilgjengelig på nett, men uten kobling til kommunens systemer.

21 prosent tilbyr tjenester hvor brukerne kan legge inn og hente informasjon tilrettelagt for den enkelte bruker, og hvor tjenesten er knyttet til interne IT-systemer i etaten. Bare 2 prosent av kommunene tilbyr tjenester som krever organisatorisk og teknisk samhandling mellom flere etater eller virksomheter.


- Dette er ikke godt nok. Elektronisk forvaltning handler om mer enn å få presentert informasjon og tilgjengeliggjort skjemaer på nett, sier avdelingsleder Morten Skodbo i Rambøll Management Consulting.

Konsulentselskapet Rambøll Management Consulting har sammen med SAS Institute, EDB ErgoGroup og Den Norske Dataforening gjennomført undersøkelsen IT i praksis 2011.

Små kommuner, store oppgaver
- Kommunene er en ekstremt viktig del av offentlig sektor, også når det gjelder målet om å tilby bedre elektroniske løsninger. Samtidig finnes det 430 kommuner i Norge. Halvparten har under 4.500 innbyggere. Det er urealistisk at alle disse skal kunne drive tunge IT-prosjekter selv, sier administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute.

- Derfor er det viktig at det tilrettelegges på nasjonalt nivå for hensiktsmessig datautveksling og bruk av nasjonale felleskomponenter, som Altinn, Felles offentlig eID, folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen, sier han.

Slike felleskomponenter er da også en viktig del av regjeringens IT-politikk.

Mangler kapasitet og kompetanse
IT i praksis 2011 viser imidlertid at 85 prosent av kommunene oppgir manglende kapasitet i egen virksomhet som en av de største utfordringene ved å ta i bruk nasjonale felleskomponenter. 77 prosent mener de har manglende kompetanse for oppgaven, og 62 prosent oppgir høy kostnad for virksomheten.
- Hvis det er slik at kommunene ikke oppfatter at de har kapasitet eller kompetanse til å ta i bruk nasjonale felleskomponenter, er det en reell fare for at kommunesektoren aldri makter å ta steget fra de enkleste nettløsningene, sier Nygård i SAS Institute.

- Det vil bety et dårligere tilbud for publikum, og dårligere virksomhetsstyring for kommunene, avslutter Kåre Nygård.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Rambøll Management Consulting - Morten Skodbo, Business Manager
Mobil: +47 48 99 79 56
E-post: mors@r-m.com
Bilder Morten Skodbo: http://www.ramboll-management.no/contact/medarbeidere/MORS

SAS Institute - Wenche Nielsen, Markedsdirektør
Mobil: +47 47 27 30 66
E-post: wenche.nielsen@nor.sas.com
Bilder Kåre Nygård: http://www.sas.com/offices/europe/norway/nyheter/bilder.html OM RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

Rambøll Management Consulting er et internasjonalt konsulentfirma med mer enn 450 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, København, Århus, Stockholm, Helsinki, Hamburg, Berlin og Brussel. Vi leverer uavhengig rådgivning innen management, IT, research og survey til et globalt marked. Vi har over 40 års erfaring fra prosjekter i de fleste deler av verden. Se www.ramboll-management.no.

Om SAS Institute

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 126 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

SAS hjelper sine kunder innenfor en rekke områder, som blant annet virksomhetsstyring, risk management, markedsføring og logistikkhåndtering. Eksempler på norske kunder er Telenor, Posten, If Skadeforsikring, Sparebanken Vest, Kverneland, ConocoPhillips, Statistisk Sentralbyrå og Hjemmet Mortensen. Se også www.sas.com/norway og www.sas.com.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute:

  • Wenche Nielsen, Markedsdirektør i SAS Institute

    Parkveien 55, Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
    Tlf:  +47 47 27 30 66
    Fax: +47 23 08 30 49
    E-post: wenche.nielsen@nor.sas.com