Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

It blir i liten grad brukt som strategisk forretningsverktøy

Oslo  (07. Sep. 2011)  –  Kun 19 prosent av forretningsansvarlige i norske private virksomheter mener IT er et strategisk virkemiddel for å differensiere virksomheten fra konkurrentene.

Det viser undersøkelsen IT i praksis 2011, gjennomført av Rambøll Management Consulting sammen med SAS Institute, EDB ErgoGroup og Den Norske Dataforening.

De 19 prosentene av forretningsansvarlige som sier at de anser IT som et strategisk virkemiddel er likevel dobbelt så mange som det IT-ansvarlige har inntrykk av: De IT-ansvarelige mener kun 10 prosent av forretningsansvarlige ser på IT som et strategisk virkemiddel.

Undersøkelsen viser også at kun 6 prosent av de forretningsansvarlige mener at IT skal påvirke forretningsstrategien, mens 6 prosent mener at IT først og fremst bare er en kostnad. 67 prosent av bedriftene i undersøkelsen utvikler forretningsstrategien først og bruker denne til å gi retningslinjer for IT-strategien.


Økning fra i fjor
Hos kun 28 prosent av private virksomheter er forretningsstrategien og IT-strategien integrert. IT i praksis 2010 viste i fjor at omtrent 20 prosent av de private virksomhetene har en IT-strategi som er tett integrert med forretningsstrategien. Resultatet har dermed økt med 8 prosentpoeng fra i fjor.

- Det er gledelig at IT og forretningsstrategien blir mer og mer integrert, men det er fremdeles et godt stykke å gå. Når IT blir vurdert på linje med kontorrekvisita, går man glipp av store forretningsmessige muligheter, sier administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute.

- Ved å bruke IT-verktøy smartere, og ikke minst ved å analysere data man allerede har, kan man få et omfattende strategisk konkurransefortrinn. Å legge en forretningsstrategi uten å tenke på IT er som å fly i blinde, sier Nygård.

Undersøkelsen IT i praksis 2011 er besvart av IT-ansvarlige og forretningsansvarlige blant 500 offentlige og private virksomhetene i Norge. Undersøkelsen kartlegger utviklingen innenfor digital forretnings- og virksomhetsutvikling og innovasjon, og beskriver fremtidige tendenser i arbeidet med IT.Annet bilde i det offentlige
I offentlig sektor tegner det seg et annerledes bilde: Over 50 prosent av de forretningsansvarlige mener IT er et strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens mål, mens 31 prosent mener IT først og fremst understøtter de ansattes arbeid og oppgaver. Ingen offentlige forretningsansvarlige mener IT først og fremst er en kostnad, mens 9 prosent av IT-ansvarlige tror de forretningsansvarlige mener dette.

- Dette viser at det offentlige faktisk er vel så fremoverlent i å utnytte IT som strategiverktøy som private bedrifter. Det er spennende at det offentlige Norge innser at IT- og forretningssiden i en virksomhet bør integreres tettere, sier Morten Skodbo, avdelingsleder i Rambøll Management Consulting.

Én av fire i toppledelsen
IT i praksis 2011 viser også at 37 prosent av IT-lederne i privat næringsliv og 42 prosent av IT-lederne i det offentlige inngår som et fast medlem av toppledelsen eller rapporterer direkte til administrerende direktør eller tilsvarende.

- Skal man ta IT alvorlig, også som strategisk verktøy, er det viktig at IT-ansvaret sitter nær toppledelsen. Det gjør integreringen lettere i det daglige arbeidet, avslutter administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute.


 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Rambøll Management Consulting - Morten Skodbo, Business Manager
Mobil: +47 48 99 79 56
E-post: mors@r-m.com
Bilder Morten Skodbo: http://www.ramboll-management.no/contact/medarbeidere/MORS

SAS Institute - Wenche Nielsen, Markedsdirektør
Mobil: +47 47 27 30 66
E-post: wenche.nielsen@nor.sas.com
Bilder Kåre Nygård: http://www.sas.com/offices/europe/norway/nyheter/bilder.html OM RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

Rambøll Management Consulting er et internasjonalt konsulentfirma med mer enn 450 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, København, Århus, Stockholm, Helsinki, Hamburg, Berlin og Brussel. Vi leverer uavhengig rådgivning innen management, IT, research og survey til et globalt marked. Vi har over 40 års erfaring fra prosjekter i de fleste deler av verden. Se www.ramboll-management.no.

Om SAS Institute

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 126 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

SAS hjelper sine kunder innenfor en rekke områder, som blant annet virksomhetsstyring, risk management, markedsføring og logistikkhåndtering. Eksempler på norske kunder er Telenor, Posten, If Skadeforsikring, Sparebanken Vest, Kverneland, ConocoPhillips, Statistisk Sentralbyrå og Hjemmet Mortensen. Se også www.sas.com/norway og www.sas.com.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute:

  • Wenche Nielsen, Markedsdirektør i SAS Institute

    Parkveien 55, Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
    Tlf:  +47 47 27 30 66
    Fax: +47 23 08 30 49
    E-post: wenche.nielsen@nor.sas.com