Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

Digitalt er førstevalget - men hvordan få brukere?

Oslo  (07. Sep. 2011)  –  Regjeringen har som uttalt mål at brukerne i sin kommunikasjon med offentlig sektor velger det digitale først. Men en fersk undersøkelse viser lunken interesse fra publikum.

Undersøkelsen IT i praksis 2011, som omhandler bruken av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge, viser at nordmenn i prinsippet er positive til digital kommunikasjon med det offentlige, men i praksis er vi mer lunkne.

68 prosent av oss er helt eller delvis enige i at bruk av internett og teknologi har ført til bedre offentlige tjenester. Et stort flertall, 80 prosent, mener også at de har tilstrekkelig IT-kompetanse til å kommunisere digitalt. Det viser IT i praksis 2011, en undersøkelse gjennomført av konsulentselskapet Rambøll Management Consulting har sammen med SAS Institute, EDB ErgoGroup og Den Norske Dataforening.


Mer enn halvparten aksepterer at den som kommuniserer digitalt, belønnes med kortere saksbehandlingstid. Det er en høyere andel enn i en tilsvarende undersøkelse i Danmark.
På et mer konkret nivå er det likevel bare 19 prosent av innbyggere som foretrekker å kommunisere elektronisk via nettsider med offentlig sektor, noe som i dag er den vanligste digitale kanalen. 22 prosent foretrekker e-post, 22 prosent personlig fremmøte og 32 prosent telefon. Det betyr at over 50 prosent vil snakke direkte med en person.
Relevant og nyttig
- Dette indikerer at det ligger et stort potensial i både å gjøre løsningene mer brukervennlige, men også – og det er minst like viktig – i å gjøre et mer relevant og nyttig informasjons- og tjenestetilbud tilgjengelig for brukerne, sier administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute.

- I samfunnet genereres det enorme mengder data fra ulike offentlige instanser, data som i seg selv kanskje ikke er veldig interessante, men når de samles og kobles med andre kilder, kan de få stor verdi for enkeltindivid og samfunn, fortsetter han.

- I dag bruker mange av oss portalen Minside så sjelden at vi glemmer brukernavn og passord mellom hver gang. Med nyttigere informasjon og tjenester tilgjengelig, ville kanskje digitalt bli førstevalget, sier Nygård.

Man skal heller ikke være blind for at det kan være en del å lære av hvordan næringslivet jobber med IT.

- Vi ser at av de offentlige virksomhetene som i undersøkelsen klassifiseres som «best practice» er det 45 prosent som oppgir at de utveksler erfaringer om digitale løsninger og tjenester med næringslivet. Av dem som er i kategorien «worst practice» er det bare 8 prosent som oppgir at de utveksler erfaringer med privat sektor, sier avdelingsleder Morten Skodbo i Rambøll Management Consulting.

Sakker akterut
IT i praksis 2011 viser også at 73 prosent av de offentlige virksomhetene ser et meget stort eller stort potensial ved prioritering av digitale kommunikasjonskanaler. Likevel har bare 29 prosent av de statlige og 27 prosent av de kommunale virksomhetene en strategi som fastslår at digitale kanaler skal prioriteres.

Internasjonale undersøkelser tyder også på at det er et potensial som ikke blir tatt ut i Norge. EUs niende utgave av benchmark-målingen "Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action" viser at Norge ikke hevder seg i toppen blant de europeiske landene når det gjelder offentlige elektroniske tjenester.

Det skjer til tross for at Norge har Europas høyeste andel nettbrukere, ifølge en annen undersøkelse, "European Digital Competitiveness Report".

- Tidligere har Norge vært i toppen, men har de siste årene blitt tatt igjen av en rekke andre europeiske land. Norge får gode resultater når det gjelder tjenester for næringslivet, men ligger langt bak når det gjelder innbyggertjenester, sier Skodbo i Rambøll Management Consulting.

Det er ingen vei utenom en mer effektiv bruk av IT hvis offentlig sektor skal videreutvikles, mener Skodbo.

Behovene vil øke
Nygård i SAS Institute mener bedre bruk av IT vil være viktig i alle deler av offentlig sektor, men peker spesielt på helse- og sosialsektoren. – Pensjonsreformen, NAV-reformen og samhandlingsreformen - dette er tunge reformer som krever god IT-støtte, sier han.

- I årene fremover vil en aldrende og mer velstående befolkning stille stadig større krav til helse- og sosialtjenester. Skal vi kunne tilby stadig flere «varme hender», må vi bruke IT-teknologi for å dekke behovet uten at ressursbehovet øker over alle realistiske grenser, sier Kåre Nygård.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Rambøll Management Consulting - Morten Skodbo, Business Manager
Mobil: +47 48 99 79 56
E-post: mors@r-m.com
Bilder Morten Skodbo: http://www.ramboll-management.no/contact/medarbeidere/MORS

SAS Institute - Wenche Nielsen, Markedsdirektør
Mobil: +47 47 27 30 66
E-post: wenche.nielsen@nor.sas.com
Bilder Kåre Nygård: http://www.sas.com/offices/europe/norway/nyheter/bilder.html OM RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

Rambøll Management Consulting er et internasjonalt konsulentfirma med mer enn 450 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, København, Århus, Stockholm, Helsinki, Hamburg, Berlin og Brussel. Vi leverer uavhengig rådgivning innen management, IT, research og survey til et globalt marked. Vi har over 40 års erfaring fra prosjekter i de fleste deler av verden. Se www.ramboll-management.no.

Om SAS Institute

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 126 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

SAS hjelper sine kunder innenfor en rekke områder, som blant annet virksomhetsstyring, risk management, markedsføring og logistikkhåndtering. Eksempler på norske kunder er Telenor, Posten, If Skadeforsikring, Sparebanken Vest, Kverneland, ConocoPhillips, Statistisk Sentralbyrå og Hjemmet Mortensen. Se også www.sas.com/norway og www.sas.com.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute:

  • Wenche Nielsen, Markedsdirektør i SAS Institute

    Parkveien 55, Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
    Tlf:  +47 47 27 30 66
    Fax: +47 23 08 30 49
    E-post: wenche.nielsen@nor.sas.com