Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

SAS fortsatt markedsleder innen løsninger for risikostyring

Oslo, Norge  (21. Mars 2013)  –  SAS Institute har opprettholdt sin posisjon som markedsleder i Chartis Research sin rapport  Operational Risk Management Systems for Financial Services 2013 . SAS anerkjennes for å ha den mest komplette løsningen av alle tilbyderne. 

I følge Chartis Research har den finansielle sektor økt behov for sterkere koblinger mellom operativ risiko og andre risikorelaterte løsninger som for eksempel innen svindel, helhetlig risikostyring og GRC (Governance, Risk management, and Compliance).

Chartis oppgir at ledende leverandører av operasjonell risk programvare, som også har omfattende kunnskap om andre risikoløsninger, kan være «helhetlige leverandører som kan håndtere GRC og operativ risiko med en rekke relaterte komponenter».

- Vi setter pris på denne annerkjennelsen og er enige med Chartis at de finansielle institusjonene i stadig større grad går vekk fra taktisk operativ risikostyring som en isolert aktivitet i forhold til regeloverholdelse, til å se mer på hvordan operativ risikostyring henger sammen med mer helhetlig risikostyring. Dette gir bedre verdi for virksomhetene, sier Kåre Nygård som er administrerende direktør i SAS Institute i Norge.

I følge rapporten er ledende leverandører definert som de som «investerer i FoU med fokus på fleksibilitet og tilpasningsmulighet i produktene». Produktutviklingen til disse selskapene vektlegger å integrere ulike komponenter i en og samme plattform. Blant lederne ser Chartis en trend mot å integrere beste-praksis, som for eksempel innen datatap, risiko-/kontrollbibliotek og nøkkelindikatorer for risikostyring.

- Finansinstitusjoner adopterer stadig mer sofistikerte tilnærminger til operativ risikostyring og jakter stadig mer etter fleksible metoder for datainnsamling, arbeidsprosesser og avansert analyse.  SAS har opprettholdt innovasjonen innen disse områdene og har en sterk kombinasjon av kvalitative og kvantitative løsninger som imøtekommer mer enn de regulatoriske kravene, sier Peyman Mestchian, Managing Partner i Chartis.

Chartis fremhevet at SAS OpRisk Management dekket et bredt spekter av risikostyringsløsninger, inkludert kredittrisiko, markedsrisiko, ALM, operasjonell risikostyring/GRC, likviditetsrisiko og svindel. Rapporten uthevet SAS sin utvidbare datamodell som «dekker OpRisk og GRC-domener og gir klar-til-å-bruke dataalementer, samt ferdige definisjoner for hvert dataelement (f.eks risiko tittel, risiko eier), som kan utvides uten begrensninger».

Kategoriledere, som SAS, ble omtalt for å ha «nødvendig dybde og bredde i funksjonalitet, teknologi og innhold, kombinert med organisatoriske karakteristikker som gjør det mulig å ta en markant markedsandel i både volum og verdi». Lederne har de beste løsningene med en klar strategi for bærekraftig og lønnsom vekst kombinert med dyp bransjeinnsikt og omfattende teknologi og kapasitet.

I januar 2013 ble SAS Enterprise GRC plassert i ledende kategori i Chartis Research sin rapport om GRC-løsninger 2012.      

For ytterligere informasjon:
Wenche Nielsen, Markedsdirektør SAS Institute AS
wenche.nielsen@nor.sas.com, Mobil: + 47 472 73 066


Om SAS Institute i Norden og Baltikum

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 127 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Selskapet har opparbeidet en sterk posisjon i Norden og Baltikum og bistår over 1300 kunder fra kontorer i Oslo, Stavanger, København, Skanderborg, Stockholm, Helsinki, Riga og Vilnius.

Siden 1976 har SAS Institute gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

Se også www.sas.com, eller respektive lands hjemmesider: www.sas.com/norway, www.sas.com/denmark, www.sas.com/sweden, www.sas.com/finland eller www.sas.com/estonia.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute:

  • SAS Institute AS

    Parkveien 55, Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
    Tlf: +47 23 08 30 50
    Fax: +47 23 08 30 49
    E-post:info@nor.sas.com