Nyheter / Pressemeldinger

SAS Insitute AS
Parkveien 55
Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
Tlf: +47 23 08 30 50
Fax: +47 23 08 30 49
E-post:info@nor.sas.com

Press Release

Utskriftsvennlig Utskriftsvennlig

Presse & Nyheter

 

Landkreditt Bank effektiviserer med SAS Institute

Landkreditt effektiviserer bankens totale rapporterings- og analysebehov gjennom samarbeid med SAS Institute.

Oslo  (31. Mai 2011)  – Vi ønsker med denne avtalen å effektivisere og øke kvaliteten på bankens rapporteringer og analyser. Den er også viktig for å styrke CRM-satsningen vår for bedre kundedialog og innsikt, sier Ingunn Granaasen, Direktør Marked og forretningsstøtte i Landkreditt Bank.

Løsningene fra SAS Institute profesjonaliserer rapporteringen med bedre datakvalitet, samt dokumentasjon og sporbarhet i forhold til compliance behov og lovpålagte regulativer. Avtalen mellom SAS og Landkreditt gir banken anledning til å frigjøre ressurser som i dag benyttes til dataintegrasjon og tidkrevende rapporteringsrutiner. Gjennom implementering av segmenteringsmodeller og –strategier gis det også kryss- og mersalgsmuligheter.

- Landkreditt Bank er en av mange norske banker som benytter SAS-løsninger innenfor risikostyring, virksomhetsstyring og kundeanalyse. Brukervennligheten gir forretningsenhetene enklere og raskere tilgang til oppdatert styringsinformasjon, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute.

- For banken er det helt avgjørende å kunne nyttiggjøre seg av de dataene vi har på en best mulig måte. Det gjelder både den underliggende datastrukturen og brukergrensesnittet de ansatte jobber i. SAS er valgt som leverandør fordi vi opplever at de er en anerkjent og dyktig samarbeidspartner innen dette viktige området, avslutter Granaasen.

Kontakt
Wenche Nielsen
Markedsdirektør SAS Institute AS
wenche.nielsen@nor.sas.com
+47 47 27 30 66

Bilder: http://www.sas.com/offices/europe/norway/nyheter/bilder.html 

 

Om Landkreditt Bank
Landkreditt Bank AS er en selvbetjeningsbank for både landbruks- og personmarkedskunder. Banken ble åpnet i 2002 og er definitivt den største milepælen i Landkreditts 90 år lange historie. Landkreditt Bank er et heleid datterselskap i konsernet Landkreditt.

Konsernet Landkreditt består av:

 • Landkreditt SA (mor)
 • Landkreditt Bank AS 
 • Landkreditt Forvaltning AS 
 • Landkreditt Finans AS 
 • Landkreditt Invest AS 
 • AS Landkredittgården 
 • Landkreditt Boligkreditt AS

Landkreditt er også største eier i Landbruksforsikring AS (46%)Om SAS Institute

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 126 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

SAS hjelper sine kunder innenfor en rekke områder, som blant annet virksomhetsstyring, risk management, markedsføring og logistikkhåndtering. Eksempler på norske kunder er Telenor, Posten, If Skadeforsikring, Sparebanken Vest, Kverneland, ConocoPhillips, Statistisk Sentralbyrå og Hjemmet Mortensen. Se også www.sas.com/norway og www.sas.com.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pressekontakter i SAS Institute:

 • Wenche Nielsen, Markedsdirektør i SAS Institute

  Parkveien 55, Pb 2666 Solli, 0203 Oslo
  Tlf:  +47 47 27 30 66
  Fax: +47 23 08 30 49
  E-post: wenche.nielsen@nor.sas.com