Løsninger & teknologi / SAS 9.2

Hva er nytt i SAS 9.2?

Mange SAS-brukere har fått oppfylt en rekke av sine utbedringsønsker gjennom utrullingen av SAS 9.2. Den nye versjonen tilbyr et integrert og omfattende rammeverk for rask implementering, og muliggjør bruk av rapporter og analyser slik at organisasjoner raskt kan oppnå optimale resultater. Analyser som tidligere bare var tilgjengelig for avanserte brukere, kan nå brukervennlig benyttes på alle nivåer av beslutningstakere på alle nivå.

- Med SAS 9.2 har vi fått en versjon som kan tilby svært mye nytt til både utviklere, SAS administratorer og SAS driftspersonell, forteller Petter Dybvig som leder SAS sin avdeling for Teknisk Support i Oslo. Enten du som leder primært ønsker å få presentert en rapport i for eksempel SAS WebReport Studio eller bare et Dashboard i Portalen, eller du som avansert superbruker/analytiker analyserer data med Enterprise Guide, Forecast Server eller Enterprise Miner.

Petter jobber sammen med syv kolleger på Teknisk Support i Oslo. Han kan fortelle om svært mye nytt til både utviklere, SAS administratorer og SAS driftspersonell.
- Det har for eksempel blitt enklere å migrere fra en versjon til en annen ved hjelp av en smart migrerings utility. I tillegg har SAS 9.2 blitt enklere å drifte og integrerer nå enda bedre mot andre 3. parts leverandører for systemovervåking, sikkerhet og endringshåndtering.

- SAS Foundation kom først, fortsetter Petter, mens Enterprise Intelligence Platform har vært tilgjengelig siden mars 2009. Den siste fasen med alle våre løsninger for Customer Intelligence, Financial Intelligence og RISK Intelligence rulles ut i løpet av høsten 2009 og begynnelsen av 2010.

Mange av våre SAS Foundation-kunder har allerede oppgradert til SAS 9.2 og på den måten fått tilgang til alle de mange hundre nye kraftige analyse-, statistikk- og grafikkfunksjonene. Nå står SAS 9.2 SAS Enterprise BI Server og/eller SAS Enterprise DI Server-kundene for tur. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere det som er relevant for akkurat din organisasjon, avslutter Petter.

Ønsker du dialog om SAS 9.2? 
Ta kontakt med vår Supportavdeling på telefon: 23 08 30 50.
Les mer om SAS 9.2 (sas.com)

Nyheter i SAS 9.2

Foundation

 • Flere muligheter, bedre grafisk presentasjon og en rekke nye funksjoner, samt utvidelser av eksisterende funksjonalitet (eksempelvis er det mer enn 200 forbedringer og utvidelser i SAS/STAT)
 • Proc SOAP med mulighet for å koble seg til Webservices
 • Mer object orientert – lettere å skrive egne prosedyrer
 • Enklere å migrere SAS Base kode til EG og DI Studio

Enterprise Guide 

 • Grensesnittet og arbeidsflaten har ytterligere økt brukervennligheten
 • Lett tilgang på de mest brukte funksjoner og muligheter, avhengig av hvor i en prosessflyt brukeren befinner seg
 • Input-data og output-data er lett tilgjengelige fra et prosesssteg
 • Styre prosessflyt med betingelser
 • Rollebasert brukertilgang styrer tilgang til funksjoner

MS Ad inn

 • Enda bedre og mer sømløs integrasjon mellom Microsoft Office og SAS Office 2007, egen SAS "Ribbon"
 • Informasjonsutveksling: Analytikere kan sende resultater fra Enterprise Guide rett til Microsoft Office, Web Report Studio rapporter kan åpnes rett i Microsoft Office
 • Flere muligheter, bedre grafikk og veivisere (wizards) sørger for at man kan nyttiggjøre enda mer av SAS direkte i Microsoft Office

Web Report Studio

 • Økt brukervennlighet og interaksjon
 • Interaksjon, dra-og-slipp av data og informasjonselementer
 • Ytelse: oppdaterer kun nødvendige rapportelementer
 • Muligheter: sterkt forbedret OLAP støtte og summering, avanserte og dynamiske prompter og filter, skjedulering og distribusjon

Portalen

 • Åpen og enklere tilpasning
 • 3de part, Java portaler (JSR-168) og Sharepoint
 • Grafisk uttrykk, lettere å tilpasse retningslinjer for design og uttrykk
 • Tilgjengelig, forbedret og avansert grafikk gjør avanserte analyser enkelt tilgjengelig for beslutningstakere´

OLAP

 • Enklere vedlikehold, oppdatere eksisterende kuber
 • Ytelse og drift, lastbalansert OLAP server
 • Sikkerhet, enklere vedlikehold, summeringer tar hensyn til rettigheter

DI Studio 

 • Sterkt forbedret brukergrensesnitt
 • Debugging, kjøre steg for steg, se resultater for hvert steg
 • Propagering, fra kilde til måltabell, fra måltabell til kilde – type og format
 • Uttrykk, automatisk generert
 • Bedre oversikt - se hvilket steg i en jobb som kjøres, status pr. steg

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.