LØSNINGER & TEKNOLOGI / DATAMODELLER

Ikke finn opp hjulet på nytt – hvordan bruke universelle datamodeller

"The Datamodel Resource Book" er obligatorisk lesning for alle som jobber med datamodeller.

Audun SmørgravAv Audun Smørgrav, Senior Rådgiver i SAS Institute

Datamodellen er selve grunnmuren i datavarehuset, og det er derfor avgjørende at denne blir god. Det kreves mye erfaring både innen datamodellering og innen forretningsområdet for å lykkes i dette arbeidet og det finnes referanselitteratur som er obligatorisk lesning for alle som jobber med datamodeller.

Len Silverstone gav i 1997 ut "The Datamodel Resource Book" som introduserte begrepet "Universal Data Models". Utgangspunktet for disse modellene er at alle bedrifter har flere grunnleggende like elementer. Alle bedrifter har behov for å ha data om salg, kunde, ansatte, produkter og intern organisasjon. Det skal ikke være nødvendig "å finne opp hjulet på nytt" hver gang. Det å bruke en universell datamodell er en en god start.

Industrispesifikke datamodeller
SAS har gjennom flere år utviklet datamodeller som er optimert for analyse og rapportering for å løse generelle forretningsproblemer eller bransjespesifikke utfordringer som for eksempel Basel II for bank og nå Solvency II for forsikring. Alle modellene er bygget på de erfaringer vi har gjort opp igjennom de siste 30 år med datavarehus-prosjekter innenfor mange ulike næringsområder.

Eksempel på datamodell

SAS har utviklet fem bransjespesifikke datamodeller.
Datamodellene dekker bransje: forsikring, bank, telecom,
detaljhandel samt industri og produksjon.
Eksempel på datamodell

 

 

 

 

 

Datamodellene har vært grunnmuren i våre løsninger i årevis og det gir betydelige fordeler for kunder som bygger på en SAS plattform. Med datamodellen i bunnen kan man enkelt utvide bruke av modellen til å støtte nye forretningsbehov som vil oppstå i virksomheten.

Med utgangspunkt i de løsningsspesifikke datamodeller har vi utviklet fem bransjespesifikke datamodeller som kan brukes uavhengig av SAS løsninger. De fem modeller dekker forsikring, bank, telecom, detaljhandel samt industri og produksjon.

De positive effekter ved å bruke en univsersell datamodell er ikke til å ta feil av og våre erfaringer er at det gir:

  • Gjennomsnittlig 4-5 ganger raskere utviklingstid av datavarehus.
  • Betydelig redusert prosjektrisiko sammenlignet mot egenutvikling av datamodell.
  • En kvalitetssikret datamodell som benyttes i flere hundre selskaper i dag.
  • En modell som dekker mellom 70-90% av behovet for analyse og rapportering.
  • Return-of-investment på måneder isteden for år.
  • En modell som kontinuerlig forbedres og utvikles ettersom erfaringer fra prosjekter blir innlemmet i nye versjoner av modellen.

    • Mer informasjon om løsninger og datamodeller for din industri? Kontakt rådgiver Audun Smørgrav på 23 08 30 50.
    • Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevsliste.