Løsninger & teknologi / SAS® Data Quality Solution

SAS® Data Quality Solution

Fem trinn mot datakvalitet

Du sitter med din rapport. Den inneholder alle de opplysninger som du har bedt om.
Men er tallene til å stole på?

Hvis opplysningene i systemene er inkonsistente, upresise eller motstridende, deler du og dine kollegaer ikke samme sannhet. Organisasjonen kan ikke arbeide koordinert mot samme mål. Datakvalitet bør derfor alltid være ditt første skritt.

Vi anbefaler SAS® Enterprise Data Integration Server med teknologi fra SAS selskapet Dataflux®, som spesialiserer seg på å håndtere data.

 

  

Fem trinn til en holistisk datakvalitetsstrategi

1. Analyser data - Softwarens mønster-gjenkjennelse gjør det lett å lage en dataprofil, slik at eventuelle problemområder blir synlige. Benytt overblikket til å prioritere utfordringene.

2. Kvalitet - Standardiser og rens data. Del data opp i logiske enheter og rens for dubletter.

3. Integrasjon - Integrer mellom flere datakilder med intelligent matchkode. Slik unngås dubletter mellom kildesystemer.

4. Berikelse - Valider og berik data - typisk med eksterne data, andre interne datatyper eller eksterne adressearkiver. Datautvekslingen kan evt. foregå i anonymisert form.

5. Monitorering - Proaktiv monitorering av utvikling og trender i datakvalitet ved bruk av forretningsregler.

 Les mer om SAS Data Cleansing & Enrichment 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.