Løsninger & teknologi / Dataintegrasjon

SAS® Dataintegrasjon

Forbedrer flyten av nøyaktig informasjon på tvers av virksomheten

Fundamentet for å skape innovative informasjonsløsninger er tilgjengelige data og at datakvaliteten er i orden.

SAS Institute tilbyr unike løsninger som integrerer data på tvers av alle kildesystemer, vasker data og effektivt binder systemene sammen ved hjelp av metadata.

Vi har velprøvde løsninger som allerede har bevist sin verdi i mange bedrifter over hele verden.

Du trenger ikke begynne på nytt
Våre kunder bruker også SAS®-komponenter integrerert med eksisterende IT-systemer. Det er derfor ikke snakk om å kaste ut alt og starte fra bunnen når du velger SAS.

Dette kan du få med SAS® Dataintegrasjon

Fordeler med SAS® Dataintegrasjon

  • Minimerer kostnadene med egenutviklete integrasjonsløsninger.
  • Minimerer tidsbruk og faren for forsinkelser.
  • Eliminerer forretningsmessige og tekniske problemer, som oppstår på grunn av inkonsistente, motstridende eller upresise data.
  • Fjerner behovet for flere ulike integrasjonsløsninger.
  • Behandler store mengder data.
  • Tilgang til markedets sterkeste suite av business analytics software i samme miljø.

Derfor skal du velge SAS

   
SAS Enteprise Data Integration SAS® Enterprise Data Integration 
En samlet integreringsløsning som tilfredsstiller bedriftens behov for håndtering av metadata, datatilgjengelighet og integrert datakvalitet. Inneholder et interaktivt utviklingsmiljø (på engelsk).
DatakvalitetLes mer om SAS® Enterprise Data Integration (sas.com)

 

Data Access Engines

SAS® Data Access Engines
En "out-of-the-box"-løsning som gir bedriften datatilgang og integrasjon mellom SAS og tredjeparts databaser. SAS® Data Access Engines grensesnittet gjør det mulig å lese, skrive og oppdatere data uavhengig av den opprinnelige databasen eller plattform. Fordi dataene vises i sin opprinnelige form i SAS, er det ikke nødvendig å lære SQL eller andre database-spesifikke spørringsspråk.
DatakvalitetLes mer om SAS® Data Access Engines (sas.com)

Datakvalitet

SAS® Data Quality
SAS Data Quality Solution er en forretningsløsning for utforsking, standardisering, vasking, integrering og overvåking av data, slik at du får tilgang til konsistent og pålitelig informasjon.
DatakvalitetLes mer om SAS® Data Quality

Slik er SAS® annerledes

  • Du får ett samlet overblikk når du bygger din IT-løsning med SAS® Dataintegrajon og en bevisst strategi for metadata som gir deg oversikt på tvers - også i dine eksisterende systemer.
  • SAS er din strategiske partner. Vi kjenner dine utfordringer og vi søker dialog om gode løsninger. Vi leverer ikke et system, men en kontinuerlig forbedring av din virksomhet ut i fra dine behov.
  • SAS kan som den eneste tilbyder av ledelsesinformasjonsløsninger tilby et samlet rammeverk for forretningsanalyse.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.