Løsninger & teknologi / Business Analytics

Hva er Business Analytics?

Analytics is the new frontier of management science and practice, and winning companies know they must use sophisticated data-collection technology and analysis methods to wring every last drop of value from their most important business processes."

Accenture, Competing Through Business Analytics, 2009

Bedrifter i dag har mye data. Å skape reell innsikt ut av disse dataene er en utfordring for de fleste. Selv etter år med prat om scorecards og prognoser, er det fremdeles magefølelse og egne erfaringer som guider mange ledere når viktige beslutninger skal tas. Dette til tross for at aktuell forskning viser en klar sammenheng mellom gode resultater og bruk av Business Analytics - ledende virksomheter tar faktabaserte beslutninger.

Ledende ved hjelp av Business Analytics
I dagens økonomi handler det ikke bare om å vite, men også om å gjøre. Organisasjoner må både tenke smartere og gjennomføre raskere enn sine konkurrenter. Business Analytics gjør dette mulig. Innsikt og økt forståelse for egen forretning gir støtte til å kunne ta faktabaserte beslutninger og iverksette viktige tiltak - samt til å kunne gi de riktige tilbakemeldingene som er nødvendig for å skape en lærende organisasjon.

Til syvende og sist gir Business Analytics utøvende ledere mulighet til å transformere data om til et konkurransefortrinn – ved å kunne ta strategiske beslutninger som optimaliserer ytelsen.

Ifølge IDC, refererer Business Analytics til den programvaren som brukes for å få tilgang, transformere, lagre, analysere, modellere, levere og spore informasjon for å aktivere faktabasert beslutningsgrunnlag - ved å gi alle beslutningstakere riktig informasjon ved rett tid

Ledende organisasjoner beveger seg fra dagens silo-pregede datakilder, til mer inkluderende og helhetlige systemer som fungerer på tvers i hele selskapet, og som muliggjør at ledere på alle nivå selv kan hente ut rapporter og se endringer i brukervennlige dashboards.

Dagens organisasjoner arbeider i en hverdag preget av komplekse problemstillinger, et bredere spekter av regelverk og økt global konkurranse. Det har aldri vært et større behov for proaktive, kunnskapsbaserte beslutninger og fleksible strategier.

 Les mer om SAS® Business Analytics (sas.com) på våre internasjonale nettside, eller klikk deg inn på lenkene under:

The Rise of Analytical Performance Management
Thomas H. Davenport presenterer ny forskning om analytisk virksomhetsstyring, hvordan den skiller seg fra annen virksomhetsledelse og hvordan organisasjonen kan dra nytte av å bruke det. (på engelsk).
 Les mer (sas.com)

CFO's Guide to Analytics
Kritisk informasjon for alle CFO som ønsker å flytte dashbordet lamper fra rødt til grønt. Lær hvordan BPM Partners, Chubb Insurance Group of Companies og SAS bruke Analytics til å forbedre de økonomiske resultatene. (på engelsk).
 Les mer (sas.com)

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.