Løsninger & teknologi / Business Analytics

SAS® Business Analytics

Muliggjør mer effektive og proaktive beslutninger

I dagens økonomi handler det ikke bare om å vite, men også om å gjøre. Organisasjoner må både tenke smartere og gjennomføre tiltak raskere enn sine konkurrenter. Business Analytics gjør dette mulig.

Innsikt og økt forståelse for egen forretning gir støtte til å kunne ta faktabaserte beslutninger og iverksette de riktige initiativ - samt til å kunne gi de riktige tilbakemeldingene som er nødvendig for å skape en lærende organisasjon.

Ved å levere innsikt fra data om kunder, leverandører, drift og prestasjoner gir SAS® Business Analytics deg mulighet til å:

  • Løse komplekse virksomhet problemer.
  • Behandle ytelse for å oppnå målbare forretningsmål.
  • Drive bærekraftig vekst gjennom innovasjon.
  • Forutse og takle endringer.
 Les mer om Business Analytics

" Per i dag finnes det ikke gode analyseverktøy som kan konkurrere med SAS. Det er mange som driver med rapportering, men innenfor analyse er det kun SAS. For å si det enkelt, nå snakker vi med de viktige og riktige kundene!"

—Bright Breiland

Prosjektleder, If Skadeforsikring

If Skadeforsikring

Les hele historienDette kan du få med SAS® Business Analytics

Prediktiv Analyse
Gjør deg i stand til å fatte proaktive og framtidsrettede beslutninger som går lenger enn spørsmål som: Hva skjedde?, Hvor mange? og Hvor ofte?. Med SAS kan du med større sikkerhet svare på spørsmål som: Hva vil skje videre? og Hva er det beste som kan skje?

Fleksibelt rammeverk
I motsetning til ved innføring av store ERP-systemer, leverer SAS resultater i løpet av måneder, ikke år. Med et rammeverk som vokser over tid, for å støtte forretningsbehov i utvikling og endrede markedsforhold.

Bransjekompetanse
Ferdige pakkede løsninger utviklet med SAS Business Analytics Framework, basert på solid bransjekompetanse og med datastrukturer tilpasset behov og prosesser i din konkrete bransje.

Maksimal nytte fra SAS og dine øvrige IT-investeringer
Gjennom integrasjon av SAS med organisasjonens eksisterende IT-infrastruktur etableres et helhetlig system som går på tvers av organisatoriske siloer.

Derfor skal du velge SAS

Analytics
SAS Institute er eneste aktør som leverer hele spekteret innen avansert forretningsanalyse i et integrert miljø. Med SAS® Analytics kan du kjøre analyser - uansett hvilke datakilder og systemer som ligger i bunn.

DataintegrasjonLes mer om SAS® Analytics

Dataintegrasjon

Dataintegrasjon
Fundamentet for å skape innovative informasjonsløsninger er tilgjengelige data og at datakvaliteten er i orden. SAS Institute tilbyr unike løsninger som integrerer data på tvers av alle kildesystemer, vasker data og effektivt binder systemene sammen ved hjelp av metadata.

DataintegrasjonLes mer om SAS® Dataintegrasjon

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.