Løsninger & teknologi / SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE

SAS® Demand-Driven Forecasting

Maksimere lønnsomhet, markedsandeler og kundetilfredshet

SAS Demand-Driven Forecasting styrer utviklingen av omsetningsprognosen sammen med planleggingsprosessen for salg og drift (S&OP).

Ved å kombinere automasjon, analyse og arbeidsflyt, genererer denne løsningen den mest objektive og nøyaktige prognosen i storskala.

Les mer om løsningen på våre internasjonale nettsider

Dette kan du få med SAS® Demand-Driven Forecasting

 • Forbedrer nøyaktigheten ved prognoser i produkthierarkiet.
 • Reduserer varelagre med ferdigprodukter og lagerbestander.
 • Nøyaktigheten bedres med omfattende avviksanalyser og rapportering.

Fordeler

 • Automatisert valg og optimering av statistisk modell.
 • Modelldatabase med forhåndsdefinerte modeller.
 • Konsoll for modellering av hendelser.
 • Hva om-analyse og scenarioplanlegging.
 • Arbeidsbenk for planlegging av etterspørsel.
 • Overvåking, sporing og rapportering.

Derfor skal du velge SAS

 • Genererer automatisk forretnings-/produkthierarki med analysering på hvert nivå for de passende statistiske modellene og prognosene.
 • Predikerer inkrementelle (økende) salgsvolum i sammenheng med salgspromoteringer, markedsføringshendelser og andre irregulære aktiviteter som innvirker på salgsetterspørselen.
 • Leverer automatisert, statistisk styrt, vektet prognose med avviksanalyseovervåking og rapportering med varsling.
 • Fordeler prognoseresultatmål og sporer rapporter i virksomheten.
   

Vil du vide mer?