Løsninger & teknologi / SAS® Supply Chain Intelligence

SAS® Supply Chain Intelligence

Optimalisert styring av innkjøp, lageroptimering, produksjon, kvalitetssikring og distribusjon.

Med gjennomprøvde optimaliseringsmodeller og analyseverktøy som sikrer rett produkt til rett tid, kan du unngå den klassiske situasjonen med overlager på enkelte varer eller varianter, mens andre er utsolgt. Kundene blir mer fornøyde og du reduserer lager- og returkostnader.

SAS sine løsninger er bransjetilpasset og basert på over 30 års erfaring og en kundebase på over 6 500 kunder innen området prognostisering.

Kostnadsreduksjoner på 5-10 % er ofte en realistisk gevinst ved å ta i bruk brukervennlige og innovative prognosemodeller. SAS sine løsninger tar hensyn til sesongsvingninger og kampanjer, og kan også hente inn eksterne variabler. Kontinuerlig overvåking av prognosenøyaktighet og varsling ved avvik minimerer manuelle prosesser.

Dette gir positive utslag på topp- og bunnlinjen i form av:

 • Minimert risiko for tapt salg.
 • Økt omløpshastighet på varelager.
 • Lavere kapitalbinding, som gir bedre likviditet.
 • Bedre forutsigbarhet i produksjon og salg, som gir lavere kapasitetskostnader.
 • Riktige varer på riktig lager eller utsalgssted til riktig tid - uansett sesong eller kampanje.
 • Redusert ukurans.
 • Økt leveringssikkerhet og -kvalitet.
 • Redusert risiko for misligholdelse av leverandøravtaler.
 • Økt servicegrad til kundene, som gir konkurransefortrinn.

Brukervennlige og innovative prognosemodeller
Med ett komplett sett av prognosemodeller kan du forcaste hele din bedrifts portefølje av produkter. Med et holistisk bilde av dine prosesser blir det lettere å proaktivt adressere potensielle kvalitets- og leveranseutfordringer.

SAS sine prognoseløsninger tar hensyn til sesongsvingninger og kampanjer. Verktøyene isolerer effekten av hendelser (kampanjer etc.) som påvirker etterspørsel, og kan også hente inn eksterne variabler (f. eks. værhistorikk) for å øke presisjonen ytterligere. Kontinuerlig overvåking av prognosenøyaktighet og varsling ved avvik minimerer manuelle prosesser.

SLIK ER SAS INSTITUTE ANNERLEDES

 • Genererer automatisk forretnings-/produkthierarki med analysering på hvert nivå for de passende statistiske modellene og prognosene.
 • Predikerer inkrementelle (økende) salgsvolum i sammenheng med salgspromoteringer, markedsføringshendelser og andre irregulære aktiviteter som innvirker på salgsetterspørselen.
 • Leverer automatisert, statistisk styrt, vektet prognose med avviksanalyseovervåking og rapportering med varsling.
 • Fordeler prognoseresultatmål og sporer rapporter i virksomheten.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.