Løsninger & teknologi / JMP® statistical discovery software

Få innsikt i og overblikk over dine data

JMP® statistical discovery software fra SAS er en enkel og brukervennlig pek-og-klikk applikasjon til statistikk og dataanalyse. JMP® ligger lokalt på din desktop og kjører på Windows, Macintosh og Linux. Brukergrensesnittet er lett og intuitivt å jobbe med.

Dette kan du få med Få innsikt i og overblikk over dine data

Med JMP® får du en sterk analytisk motor, som kan brukes til både enkel og avansert analyse. I analysemiljøet er den grafiske visualisering av data i sentrum. Det er dynamiske linker mellom tabeller og grafer, noe som gir et raskt overblikk over dine resultater.

Med JMP® kan du skreddersy din menybar, slik at den passer til nettopp dine behov, og du kan lage predefinerte analyseprosesser, så du ikke trenger å starte forfra hver gang.

Hvem bruker JMP® i dag?
JMP® passer for alle, som i større eller mindre grad arbeider med statistikk og dataanalyse. JMP® er et særdeles velegnet verktøy til operasjonelle dag-til-dag analyser. Analyseverktøyet benyttes både i den private og den offentlige sektor. I den kommunale sektor brukes JMP® blant annet til å analysere innbygger-, medarbeider- og tilfredshetsundersøkelser og til ad hoc dag-til-dag analyser.

I den private sektor anvendes JMP® i farmasøytiske virksomheter til kliniske tester og kvalitetskontroll. I produksjonsbedrifter brukes JMP® til kvalitetskontroll, mens handels- og servicevirksomheter bruker JMP® til markedsanalyse og analyser av kundeundersøkelser.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.