Løsninger & teknologi / Financial Management

SAS® Financial Management

Automatiserte prosesser
Det er mulig å automatisere hele prosessen fra budsjettering til konsolidering av konsernets endelige regnskaper. Med SAS® pågår prosessen fortløpende. Nøkkelen er å knytte sammen alle de ulike datakildene til ett veldefinert datagrunnlag. Nøyaktig og brukervennlig med grensesnitt i Excel, hvis det er det du foretrekker.

Få orden på konsernregnskapet
Selv svært store oppgaver som budsjettering og konsolidering av konsernregnskapet blir overkommelig når data og prosesser bak er identifisert og optimalisert.

Spar tid og penger
Når du får kontroll på uensartede datakilder, sparer alle i virksomheten enorme mengder tid og penger. Besparelser som går direkte på bunnlinjen.

 

Dette kan du få med SAS® Financial Management

SAS® Profitability Management

Er det verdt det?
SAS® Profitability Management identifiserer kostnader og fortjeneste basert på inntekter og kostnader allokert til hver transaksjon, basert på brukerdefinerte regler. Du unngår derved tilfeldig fordeling av felles- og indirekte kostnader til produkter, kanaler, tjenester og kunder, og du kan få en oversikt over hvordan hver aktivitet gir utslag på bunnlinjen.
SAS® Activity-Based Management (ABM) Les mer om SAS® Profitability Management (sas.com)

SAS® Financial Management

Automatisering
Ved å automatisere noen av de faste manuelle prosesser frigjøres ressurser til mer ad hoc-oppgaver. Fra budsjett til regnskap og konsolidering, det er nok av muligheter for automatisering.

SAS® Activity-Based Management (ABM)  Les mer om SAS® Financial Management (sas.com)

SAS® Forecasting

Budsjettering med forecast 
SAS Institute har utviklet en løsning basert på statistiske modeller som kontinuerlig analyserer historiske data og dermed gir grunnlag for langt mer presise prognoser.

SAS® Activity-Based Management (ABM) Les mer om SAS® Forecasting (sas.com)

SAS® Activity-Based Management (ABM)

Full oversikt over kostnader knyttet til inntektene 
Få kontroll over alle aktiviteter, hva de koster og hvor mye selskapet tjener. Bruk overblikket over helheten for målrettede optimalisering.

SAS® Activity-Based Management (ABM) Les mer om SAS® Activity-Based Management (ABM)

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.