Løsninger & teknologi / SAS®9 - en plattform for business analytics

SAS®9 - en plattform for business analytics

SAS®9 leverer en integrert, åpen og skalerbar løsning for business analytics. Den danner grunnlaget for presis og dyptgående forretningsinnsikt, som kan bidra til å skape konkurransekraft i din virksomhet – og dermed en bedre bunnlinje.

Løsningen understøtter et automatisert flow fra data til forretningsinnsikt. Et vendepunkt i utviklingen har vært å tilgodese it-avdelingers behov og krav som sparringspartner og rådgiver for ledelsen.

Takle "Big Data" med SAS 9.3
SAS 9.3 adresserer stadig økende datamengder og behovet for mer avanserte analyser. SAS 9.3 gir deg kraftigere ytelse og skalerbarhet, ny funksjonalitet for å håndtere "Big Data", in-memory analytics, rikere funksjonalitet for in-database prosessering og high-performance analytics. SAS 9.3 setter beslutningstakere ytterligere i stand til å ta bedre beslutninger basert på fremtidens kaotiske og enorme informasjonshav.
Les mer om SAS 9.3
Les mer om oppgradering til SAS 9.3

Dette kan du få med SAS®9 - en plattform for business analytics

  • Med SAS®9 sikres sammenhengen mellom it-systemer, da metadata gjemmes i ett sentralt metadatalager. Dermed kan data deles enkelt på tvers av virksomheten.
  • Med SAS®9 kan du optimere og øke verdien av eksisterende systemer, samtidig med at du legger grunnlag for fremtidens innsiktsbehov.
  • SAS®-teknologi leverer en verden av predefinerte muligheter basert på ekspertviten og best practice.
  • Alle SAS®-softwarekomponenter håndteres samlet, da de inngår i en integrert plattform. Dette minsker ressursforbruk til administrasjon og vedlikehold av applikasjoner, brukere og IT-sikkerhet.

Mer om SAS®9

Feedback fra markedet
Les hva kunder og kjente analyseinstitutter sier om SAS®9.
 Kunder og analysefirmaer om SAS®9 (sas.com)

Multimediapresentasjoner
Hvis du ikke allerede har kjennskap til løsningene fra SAS, kan du få en rask introduksjon via våre multimedia presentasjoner:
 Ta en interactive tour (sas.com)
 Webseminar om SAS BI (sas.com)

Whitepapers og dokumentasjon
Styrk din kunnskap om SAS®9 ved å lese white papers eller besøk support.sas.com, hvor SAS Institute løpende publiserer dokumentasjon og tips.
 Whitepapers om SAS®9 (sas.com)
 SAS®9-dokumentasjon (sas.com)

 

Innovasjon med SAS 9.2.
SAS 9.2 tilbyr et integrert og omfattende rammeverk for rask implementering, og muliggjør bruk av rapporter og analyser slik at organisasjoner raskt kan oppnå optimale resultater. Analyser som tidligere bare var tilgjengelig for avanserte brukere, kan nå brukervennlig benyttes på alle nivåer av beslutningstakere på alle nivå.
 Les om fordelene i SAS 9.2 

Nettverk for SAS®9-brukerne
Bli med i FANS, Forening for Norske SAS brukere, eller klikk deg inn på SAS Community, et nettsamfunn utviklet av og for SAS®-brukere over hele verden.
 SAS Community 
 FANS - Foreningen av Norske SAS-brukere 

Kurs og konferanser
SAS holder en rekke kurs, seminar og konferanser, med fokus på muligheter, best practice og ren teknologikompetanse.
 Kurs
 Seminarer 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.