Løsninger & teknologi / Customer Intelligence

Riktig budskap - Til rett kunde - I passende mengde - Til riktig tid?

av Øyvind Magnussen, Seniorrådgiver og fagansvarlig Customer Intelligence

Bedrifter som bruker en stor del av markedsbudsjettet sitt til kommunikasjon med egne kunder kommer før eller senere opp i to sentrale problemstillinger:

1. Hvilke kunder lønner det seg mest å kommunisere med?
2. Hvor ofte skal man kommunisere med kundene?

Det første spørsmålet – hvor ofte det lønner seg å kommunisere – er farget av to motstridende ønsker. Det ene ønsket er å ha et høyt kryss- og mersalg, og mange vil derfor "pøse på" med kommunikasjon og salgstilbud. Det andre ønsket er å respektere kundenes private sfære, og kommunisere kun der hvor det føles relevant for kunden, eller i intervaller slik at kunden ikke blir overeksponert.

Derfor vil de fleste bedrifter med mange kunder og utstrakt bruk av direktemarkedsføring før eller senere ønske å innføre en "kontaktpolicy", som setter prinsipper for når og hvordan kunder skal påvirkes av direktemarkedsføring. I beste fall er denne også koplet til en "permission marketing" policy, hvor kunden gir sitt samtykke og beskriver hva hun er interessert i.

Det andre spørsmålet – hvilke kunder det lønner seg å kommunisere med – er det få bedrifter som har god oversikt over. For det første er innsikt i kundelønnsomhet ofte mangelfullt utviklet, og for det andre har man dårlig oversikt over hvilke tiltak som gir hvilken effekt.

Løsningen på et tilsynelatende uløselig problem
Da SAS Institute grep fatt i disse to problemstillingene, oppdaget man tidlig at problemstillingen kan løses med avanserte matematiske modeller, på samme måte som optimalisering av strømmer i komplekse prosessystemer. Løsningen SAS® Marketing Optimization bygger derfor på avanserte optimaliseringsalgoritmer som anvendes for planlegging og optimalisering f.esk innen oljeindustrien. Løsningen er utviklet slik at man kan håndheve en kontaktpolicy, men samtidig sørge for at kommunikasjonsinvesteringene gjøres mot kunder som gir høyest effekt og avkastning.

Et columbi egg, med andre ord. SAS® Marketing Optimization er tatt i bruk i stor skala av de store telekommunikasjonsselskapene, bankene og underholdningsselskapene i Europa, og kan i alle tilfeller vise til nærmest en uvanlig høy avkastning på investeringene. Årsaken til dette er at løsningen veier opp til flere tusen variable mot hverandre, og kommer fram til optimale utvalg av kunder til ulike kampanjer og tilbud.

I disse nedgangstider er det en egenskap som er høyt verdsatt av bedrifter med høye kommunikasjonskostnader, og i alle tilfeller har bedriftene oppnådd høyere treffprosent med vesentlig lavere innsats.

SAS® Marketing Optimization er tett integrert med SAS Campaign Management og SAS sine prediksjonsverktøy. Løsningen er imidlertid uavhengig av kampanjesystem og scoring verktøy, og kan like enkelt integreres der hvor andre systemer som f.esk Teradata, SPSS eller Oracle benyttes som kundedatabase og analysesystem.

Fordeler:
Maksimerer avkastning fra markedsføringen.
Setter og gjennomfører en global policy for kundekommunikasjon på tvers av kanaler og enheter.
Øker den totale avkastning av kampanjer.
Sikrer optimal avkastning av markedsføringsbudsjettet når man er tvunget til å skjære ned på aktivitetsnivået.


Egenskaper:
Avanserte treffsikre algoritmer styrer og prioriterer hvilke kunder som skal inkluderes eller ekskluderes fra den enkelte kampanjen.
Brukervennlig grensesnitt.
Prognoser og scenariobygging for simulering av hvilke kampanjer det vil lønne seg å gjennomføre.
Setter og gjennomfører policy for kundekommunikasjon.
Inneholder rapportering og analyse.

MULIGHETER MED SAS® CUSTOMER INTELLIGENCE

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.