Løsninger & teknologi / Customer Intelligence

Er kundemarkedsføring lønnsomt?

av Øyvind Magnussen, Seniorrådgiver og fagansvarlig Customer Intelligence

Avkastning på markedsinvesteringene er et stadig tilbakevendende spørsmål. Det ligger ofte en innebygd konservatisme i markedsavdelingenes budsjettering og fordeling av investeringer. I mange tilfeller budsjetteres reklame og massemarkedsføring etter tidligere år, og mange nøler med å dreie markedsinvesteringene i retning av kundemarkedsføring.

Årsaken til konservatismen kan være at man har fokus på det kreative kunstneriske budskap og mener at den gode kreative reklamen skaper resultater (Noe den utvilsomt gjør, men til en stadig høyere kostnad for samme effekt). En annen årsak er at den kundesentriske markedsføringen blir borte på veien gjennom tekniske prosjekter der IT vektlegges mer enn markedsføring, og resultatene uteblir på grunn av tekniske komplikasjoner og dårlig datakvalitet. En siste årsak er at det hersker tvil om hvorvidt kundemarkedsføring gir tilstrekkelig effekt i forhold til markedsinvesteringene.

Vi kan nå definitivt bekrefte at kundefokusering lønner seg
SAS Institute og Peppers&Rogers Group gjennomfører årlig en undersøkelse der ledende Europeiske selskaper i alle bransjer rapporterer grad av kundefokusert markedsføring målt mot selskapenes lønnsomhet. Undersøkelsen CEMM (Customer Experience Maturity Monitor) måler modenhet i kundesentrisk markedsføring i forhold til fem utviklingssteg:

 • Første steg: Produktgissel
  Kundemarkedsføring er viktig, men ingen gjør noe med det.
 • Andre steg: Investering 
  Kundemarkedsføring er svært viktig, og investeringer har blitt gjort.
 • Tredje steg: Ledelsen er involvert
  Kundemarkedsføring er kritisk, og ledelsen følger med.
 • Fjerde steg: Ledelsen er engasjert
  Kundemarkedsføring er en sentral del av selskapets strategi.
 • Femte steg: Virksomhetskritisk
  Kundemarkedsføring er vevd inn i alt selskapet foretar seg.

Grafen til høyre (klikk her eller på bildet for større visning) viser hvordan 359 europeiske ledende virksomheter, herunder 17 norske, vurderer seg selv på denne utviklingstrappen.

78 % av alle bedriftene vurderer seg selv til å være kommet tidlig på utviklingsstigen (Steg 1 til 3 over).

Vi ba videre disse selskapene om å vurdere sin egen lønnsomhet i forhold til et bransjegjennomsnitt:

De selskapene som vurderer seg som avansert i kundemarkedsføring (steg 4 og 5) rapporterer vesentlig oftere at de er mer lønnsomme enn sine konkurrenter (klikk her eller på bildet for større visning).

 Du kan selv ta en kortversjon av testen og se din bedrifts resultater mot undersøkelsens gjennomsnitt for din bransje. På samme sted finner du også en komplett beskrivelse av resultatene fra årets undersøkelse.

Er du interessert i å ta en uforpliktende prat om hvordan din bedrift kan bli mer kundefokusert? Kontakt Øivind Magnussen: oivind.magnussen@nor.sas.com - 900 14 402

 Les mer om våre løsninger eller les om hvordan andre selskaper arbeider med lønnsom markedsføring.

 

MULIGHETER MED SAS® CUSTOMER INTELLIGENCE

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.