Løsninger & teknologi / Anti-hvitvasking

Anti-hvitvasking

Risikofokusert tilnærming til overvåkning av mistenkelig aktivitet

Etter hvert som problemet med hvitvasking øker rundt om i verden, øker også mottiltakene fra regulerende myndigheter. Nye tiltak har fokusert på institusjoners manglende konsekvente interne kontroller, styring og oversikt.

Finansielle institusjoner ser etter rimelige hvitvaskingstiltak som de kan iverksette for å sikre samsvar med gjeldende lover og regler, inkludert implementering av et overvåkingssystem som:

 • Reduserer alle risiki som identifiseres i risikoanalysene.
 • Kan implementeres i løpet av måneder, og ikke år.
 • Har lavere infrastruktur- og støttekostnader.
 • Er bevist å passere regulerende godkjenninger.

Dette kan du få med Anti-hvitvasking

Finansielle institusjoner har ulike behov for å avsløre forsøk på hvitvasking. SAS tilbyr derfor en bevist effektiv metode som er tilgjengelig via ulike løsningstilbud:

SAS® Anti-Money Laundering er en forretningsløsning med en risikofokusert tilnærming til den kritiske oppgaven med overvåkning av mistenkelig aktivitet. Løsningen tar i bruk avansert analyser og scenarioer mot kunde- og transaksjonsdata fra alle områder i bedriften for automatisk identifisering, klassifisering og avdekking av mistenkelig adferd. Når mistenkelig aktivitet identifiseres, vil en helhetlig arbeidsflyt aktivere undersøkelsesfunksjonen slik at økt effektivitet og yteevne oppnås.

SAS® Money Laundering Detection tilbyr den samme fleksible SAS anti-hvitvaskingsmetoden i én løsning som er skreddersydd for små til mellomstore finansielle institusjoner. Denne løsningen består av en automatisert prosess for avdekking, undersøkelse og rapportering av mistenkelig adferd.

SAS® Anti-Money Laundering for Teradata (PDF) gir finansielle institusjoner muligheter til å høste fordelene av kombinasjonen av SAS sin bransjeledende løsning mot økonomisk kriminalitet og Teradatas bransjeledende plattform for parallellprosessering. Denne løsningen reduserer tidsforbruket som går med til tilpasningsprosessering, samtidig som kostnader til klargjøring og lagring av data reduseres. Datastyrte beslutningstakingsegenskaper reduserer også driftseksponeringer.

 • Falske positive resultater reduseres.
  • Brukere kan enkelt justere scenarioer og risikofaktorer.
  • Gir undersøkere tid til å fokusere på høyrisikohendelser i stedet for å jakte på alle enkle varsler.
 • Tilpasses til endrende forretningsbehov og regulerende krav.
  • En fleksibel og skalerbar datamodell som inkluderer et stort utvalg av transaksjonstyper, produkter, kanaler og tjenester.
  • Et pek-og-klikk-grensesnitt muliggjør enkel modifisering av systemets scenarioer og risikofaktorer.
  • Med generering av ad-hoc-rapporter kan du i praksis besvare alle spørsmål.
  • Lavere totalkostnad for eierskap over tid fordi du ikke trenger å oppgradere på grunn av at systemet foreldes.
 • Prioriterer høyrisikohendelser for undersøkelse.
  • Konsistente og enkle beskrivelser gir samsvarspersonell tydelige forklaringer.
  • Muliggjør en mer effektiv undersøkelsesprosess.
 • Gir mer nøyaktige resultater basert på bedriftsomfattende kunnskap og sikkerhet.
  • Overvåker automatisk alle kjente risikoer.
  • Måler kunderisikoer basert på tidligere adferd, forventet adferd og kjent CIP-informasjon for alle kontoer for enkeltvise dybdeanalyser.

Derfor skal du velge SAS

 

Gå veien med en som har erfaring
Bransje erfaring og teknisk spesialkompetanse hos våre rådgivere sikrer effektiv implementering av løsningene ute i din organisasjon, slik at du raskt kan ta ut effekten av investeringen. Over 45 000 kunder i 118 land benytter SAS Institutes løsninger verden over.

 Møt våre rådgivere

Kunnskap til å utnytte mulighetene - og hjelp når du trenger det
Vi tilbyr kurs, bedriftstilpasset opplæring og utdannelsesforløp som er tilpasset og målrettet de ulike roller og jobbfunksjoner du har ved bruk, utvikling og drift av våre løsninger. Teknisk Support sitter også "stand by" for å hjelpe deg om et problem oppstår. Vår misjon er å sikre optimal anvendelse av SAS® Systemet.

 Møt vår kursavdeling

 Møt vårt "Technology Support Center"

Slik er SAS Institute annerledes

 • Gjennomsiktighet. Løsningens overvåkingsprosess er fullstendig gjennomsiktig og meget enkel å forstå. Løsningen gir deg et kraftig analyseverktøy som arbeider gjennom logiske prosesser, ved å dekke gapet mellom teknologi og tilpasningsfunksjoner.
 • Tilpasningsevne. Løsningen er den del av det fleksible rammeverket SAS Business Analytics og kan tilpasses alle institusjoners risikoprofil. Scenarioer og risikofaktorer styres direkte fra bankens risikoanalyse for anti-hvitvasking og kan enkelt tilpasses institusjonens eller bransjens risikoendring.
 • Dekningsgrad. Løsningen analyserer ikke bare transaksjoner, den tar i bruk scenarioer og risikoer over et bredt spekter av institusjonens spesifikke kunnskap for å utvikle varsler som kan avdekke mer mistenkelig aktivitet enn hva som noen gang har vært mulig. Etter hvert som anti-hvitvaskingsfunksjoner utvikles til å også brukes for å dekke alle overvåkingsprogrammer for økonomisk kriminalitet i en virksomhet, gir SAS Business Analytics Framework fleksibiliteten til å integrere endringskrav.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.