Løsninger & teknologi / Fraud Framework

Enterprise Financial Crimes Framework

Forebygge, oppdage og håndtere svindel på tvers av virksomheten

Banker, forsikringsselskaper, helseorganisasjoner og andre statlige virksomheter opplever at andelen av svindel øker og blir mer avansert.For å bekjempe svindel, på en mer effektiv måte, må organisasjonene kontinuerlig forbedre overvåkningen av sine kunder på tvers av de ulike systemene og kontoene. SAS Enterprise Financial Crimes Framework gir en teknologisk infrastruktur som samler sammen metoder for avsløring av svindel, varslingshåndtering, nettverksanalyse og saksbehandling/hendelseshåndtering. Dette gir organisasjonen overtaket når det gjelder å avdekke alle typer svindel, til en hver tid.

Les mer om SAS-løsninger for å bekjempe svindel, fordelt på bransje:

Hva består SAS® Enterprise Financial Crimes Framework av?

SAS Enterprise Financial Crimes Framework er designet for å oppdage og forhindre økonomisk kriminalitet, samt styrke bekjempelsen for organisasjoner innen bank, helsevesen, forsikring og regjering. Rammeverket består av:

 • Gjenkjenning og varsling – Muliggjør systematisk registrering av mistenksom aktivitet
 • Varselstyring – Muliggjør scoring, dublettfjerning, prioritering og videresending av revelante varsler til de riktige kildene
 • Analyserer sosiale nettverk (sas.com) – Avdekk og synliggjør sammenhenger som tidligere har vært skjult
 • Saksbehandling/hendelseshåndtering (sas.com) – Gjør etterforskningen lettere ved å fange opp og fremheve all relevant informasjon
 • Sanntidsautorisasjoner – Se på alle korttransaksjoner, inkludert kjøp, betalinger og transaksjoner

Hvorfor er SAS® Enterprise Financial Crimes Framework annerledes?

Kun med SAS Enterprise Financial Crimes Framework kan du:

 • Sette sammen og ta i bruk en helhetlig oversikt over kundeadferd for å oppdage svindel
 • Få en oversikt over svindel i hele bedriften ved å aggregere varsel fra flere systemer inn i et enkelt miljø
 • Få full utnyttelse av ut av eksterne datakilder, som f. eks. konsortiumsdatabaser
 • Effektivisér etterforskningen med unik nettverksvusialisering, data drilldown og andre etterforskningsverktøy
 • Skreddersy løsninger ved behov (utvikle f.eks. unike svindelmodeller tilpasset din organisasjon)
 • Tidoble økningen av ROI per etterforsker gjennom færre falske funn, prioritering av mer verdifulle nettverk og mer presis etterforskning
 • Sanntidsintegrering med autorisasjonssystemer verden rundt

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.