Løsninger & teknologi / Olje og gass

SAS®-løsninger for olje- og gassindustrien

Sårbarheten ved vår karbonbaserte energiøkonomi har satt søkelyset på olje- og gassindustrien (O&G). Analytikere og investorer overvåker prestasjonene nøye og evaluerer fremtidige vekstkrav opp mot et selskaps påviste evne til å levere nødvendige ytelsesforbedringer stilt overfor store utfordringer:
 • En aldrende arbeidsstyrke og store, fremtredende kunnskapsforskjeller.
 • For sterk etterspørsel og korresponderende behov for å finne større forråd samtidig som miljømessige virkninger reduseres.
 • Store mengder med historisk data og sanntidsdata som er spredt over siloer i oppdelte legacy-systemer.
 • Teknologisk kompleksitet assosiert med flere delte planleggings- og overvåkingssystemer.

Dette kan du få med SAS®-løsninger for olje- og gassindustrien

Med SAS® Predictive Asset Maintenance (sas.com) kan du få en helhetlig oversikt over fasilitetens aktiva, diagnostisere problemer, prognostisere feil, redusere sikkerhets- og pålitelighetsrisikoer og forbedre ytelsen.

Med løsningene fra SAS kan olje- og gassindustrien omforme store datamengder om hva som ligger under overflaten, operasjoner, reservoarer, områder, leverandører, kontraktører, risikoer, kostnader og lønnsomhet, til strategisk forretningsinformasjon – som danner grunnlaget for konkurransemessige fortrinn for:

  Oppstrømsselskaper  (sas.com):
Selskaper som er involvert i utforskning og/eller produksjon av hydrokarboner (olje og gass).

 Nedstrømsselskaper:
Selskaper involvert i raffinering, LNG, GTL, forsyning (rørledninger og transport) eller detaljhandel.

 Leverandører:
Leverandører av maritim forskning, forskning, produksjon, raffinering osv.

 Olje- og energidepartement:
Sentrale olje- og energidepartement, samt OPEC og IEA.

Pionerer innen integrerte operasjoner

SAS er en pioner innen området integrerte operasjoner, sammen med olje- og gasselskaper basert på den norske kontinentalhyllen. Med regionale midtpunkter i Amerika, Europa, det tidligere Sovjetunionen og Midt-Østen, i tillegg til respresentasjon i mange bransjeorganer, er SAS godt posisjonert til å kunne støtte uviklingen mot integrerte operasjoner ved å hjelpe olje- og gasselskaper.

Lag integrerte operasjonelle og strategiske planer med tidshorisonter som spenner fra et par dager til tiår.

 • Utnytt de omfattende data- og kunnskapskildene i olje- og gasselskapene.
 • Få et perspektiv på trendene i verdens energisystemer, den virkelige verdien av menneskelig kapital og hvordan produksjon og aktivaytelse kan optimaliseres. Hør en eksperts synspunkter på utfordringene ved fasilitetsintegrering. (sas.com)
  - Horia Orenstein, Business Development Manager, SAS Global Oil and Gas Practice

Derfor skal du velge SAS

Oppnå betydelige produksjonsforbedringer og kontroller kostnadene (PDF)

 • Gjør planlegging og beslutningstaking til en åpen, veldokumentert prosess som kan kopieres av et stort utvalg interessenter.
 • Utvikle, integrere og dele strategiske planer blant forskjellige bestanddeler.
 • Overvåke disse planene for langsiktig gjennomførbarhet og effektivitet.

  Forbedre total operasjonell effektivitet, sikkerhet og integritet (PDF)

 • Få et enkelt kontrollpunkt som når som helst lar deg vite hvor godt forretningsvirksomheten går over hele scoreboarden.
 • Ha de nødvendige verktøyene tilgjengelig slik at endringer kan gjøres når det er nødvendig og der det er nødvendig.

Lavere vedlikeholdskostander (PDF)

 • Utfør planlagt, forebyggende vedlikehold for verdiene med minimalt avbrudd i produksjonen.
 • Maksimalisere bruken av vedlikeholdsressurser for å innfri operasjonelle mål for lønnsomhet, sikkerhet og miljøsamsvar.

Reduser virkningen av ikke-planlagte avstengninger (PDF)

 • Sett sammen store datamengder fra mange plattformer og systemer for å skape et bilde av hva som har skjedd.
 • Omform deretter dataene med analytiske og prediktive metoder for å prognostisere hva som kommer til å skje.
 • Oppnå innsikten som kan øke driftstiden og maksimere lønnsomheten.

Måle og styre energirisiko

 • Implementere en fullstendig risikostyrings- og handelsplattform for front- middel- og bak-kontor.
 • Nøyaktig måling og overvåking av risikofaktorene med et stort utvalg av modelleringsteknikker.
 • Identifisere og redusere risikoeksponeringen for svingninger i råvarepriser, inkludert overholdelse av handelsbransjestandarder.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.