Løsninger & teknologi / Offentlig sektor

SAS® Offentlig sektor

Offentlige virksomheter på alle nivåer opplever et økt press for å få mer ut av de ressurser som er tildelt. Nasjonale, regionale og lokale myndigheter etterspør i stadig større grad hvilke resultater som kan fremvises, og hvilken nytte befolkningen skal få ut av de initiativ og tjenester som tilbys. I sin tur, etterlyser organisasjonene økte budsjetter og flere ansatte for å gjennomføre forbedringstiltakene.

Nye programmer igangsettes for å flytte fokus bort fra rop om flere ressurser, til ansvarliggjøring for nye effektiviseringsløsninger og bedre resultater. Hele spekteret av offentlige virksomheter benytter våre løsninger, fra de minste til de største, og på alle nivåer.

Med SAS kan du gjøre mer enn å rapportere om virksomheten - du kan gjøre den bedre!

 

" - SAS Institutes BI-løsning har blitt et strategisk verktøy som brukes direkte inn i styrerommene og av topplederne i eksportfirmaene. Portalen gir virksomhetene kontroll, oversikt over markedet og nyttig innsikt for videre strategiarbeid. - Så vidt jeg vet er et slikt datavarehus av sjømat helt unikt i sjømatindustrien på verdensbasis."

—Jan Ståle Lauritzen

Statistikksjef

Norges sjømatråd

Les hele historien

Dette kan du få med SAS® Offentlig sektor

Løsninger for virksomhetsstyring
Med SAS® for virksomhetsstyring får virksomheten et felles utgangspunkt for evaluering, planlegging og videreutvikling. Som leder får du et presist overblikk over hva som skaper verdi og resultater i din virksomhet.

 Les mer om SAS® for Virksomhetsstyring 

Løsninger for Innkjøp
SAS® Innkjøpsanalyse er en skreddersydd IT-løsning for analyse av offentlige innkjøp. 54 kommuner, regioner og statsinstitusjoner i Norden benytter seg allerede av SAS® Innkjøpsanalyse for å sette i perspektiv beløpene som brukes til kjøp av varer og tjenester.

 Les mer om SAS® Innkjøpsanalyse 

Løsninger for nasjonal sikkerhet i offentlig sektor
SAS Institute er verdens ledende leverandør av løsninger som fremmer allmenn sikkerhet ved å forbedre prosesser som kan forhindre kriminalitet, terrorisme og andre trusler. Vi tilbyr omfattende taktiske og strategiske løsninger over hele verden for Law Enforcement, Government Agencies, Border Agencies og Fusion Centers.

 Les mer om nasjonal sikkerhet i offentlig sektor 

Løsninger for feilutbetalinger og svindel i offentlig sektor
SAS Institute samarbeider med offentlige etater i flere land for å redusere feilutbetalinger og svindel. Vi har en teknologisk infrastruktur som samler sammen metoder for å avsløre svindel, varselshåndtering, nettverksanalyse og saksbehandling/hendelseshåndtering.

 Les mer om feilutbetalinger og svindel i offentlig sektor

Løsninger for kommunene
Styring og kontroll er utfordrende oppgaver for norske kommuner, og kostnadene kan raskt øke i takt med oppgavene kommunene er satt til å løse. Et nytt styringsverktøy tilpasset kommunenes behov tas nå i bruk, slik at de med innsikt kan bruke informasjon om seg selv når fremtiden skal planlegges.

 Last ned faktaark om KF Bedre Styring (PDF) 
 Les omtale i MandagMorgen (PDF) 
 Les omtale i Finansavisen (PDF) 

SAS i helsesektoren tilbyr løsninger knyttet til klinisk beslutningsstøtte, virksomhetsstyring og pasientsikkerhet.
Gjennom workshops og demonstrasjoner vil helseforetakene få innsikt i samspillet mellom fag, IKT og bruk av analyse, og hvordan dette spiller sammen for å skape resultater og muligheter for forbedringer. Dette gir helseforetakene økt innsikt og et bedre underlag for å ta riktige beslutninger med fornuftig bruk av IKT.

 Les mer om SAS-løsninger for helsesektoren 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.