Løsninger & teknologi / Media

SAS® for media

Medieledere står overfor en komplett omveltning av egen bransje. Publikum har ikke bare begynt å bevege seg mot nye medier, de har tatt med seg sine forventninger om aktualitet, relevans, tilpasning og deltakelse tilbake til tradisjonelle mediekanaler.

Med SAS sine løsninger kan mediebedrftene proaktivt iverksette tiltak for å tilpasse seg kommende markedsbehov og et medielandskap i stadig endring. Teknologien kan tilpasses mangfoldet i mediebransjen, slik at virksomhetens unike utfordringer kan løses ved å bygge videre på de teknologiske investeringer som allerede er gjort.

Mediebedrifter over hele verden benytter SAS i arbeidet med å knytte sitt marked tettere til seg og for å skape stadig nye konkurransefordeler.

" En av de viktigste funksjonalitetene som måtte på plass var evnen til å generere reell en-til-en kommunikasjon basert på avansert kundeanalyse. På dette punktet var SAS-løsningen etter vår oppfatning klart best."

—Nils Jacob Førli

Markedsdirektør, Egmont Hjemmet Mortensen AS

Egmont Hjemmet Mortensen

Les hele historienDette kan du få med SAS® for media

Ledende medieselskaper verden over stoler på forretningsanalyse fra SAS for å få innsikt som grunnlag for nye inntektsmuligheter og engasjementsstrategier, øke annonse- og abonnementsinntektene og lage nøyaktige prognoser for etterspørsel etter innhold.

 SAS Analytics gir et integrert miljø for forutsigbar og beskrivende modellering, data mining, tekstanalyse, prognoser, optimalisering, simulering og eksperimentell design.

 SAS Marketing Mix Advisor (sas.com) gir en enklere måte å analysere, prognostisere og optimalisere markedsmiksen. SAS gjør det mulig for virksomheten å øke sin profitt gjennom mer effektiv distribusjon av markedsføringsressurser og lavere risiko forbundet med endringer i markedet.

 SAS Web Analytics (sas.com) gjør automatisk rå webstatistikk om til verdifull forretningsinformasjon. Gjennom bruk av avanserte analyseverktøy, kan løsningen overvåke KPIer og forstå hvilke faktorer som påvirker bedriftens måltall.

 SAS Real-Time Decision Manager (sas.com) kombinerer SAS Analytics med forretningslogikk og kontaktstrategier for å levere sanntids beslutningsgrunnlag og anbefalinger. Det interaktive brukergrensesnittet lar brukerne konstruere, implementere og administrere beslutningskriterier på tvers av kanaler og enheter.

 SAS Content Categorization (sas.com) driver raskere og mer effektiv informasjonsorganisering ved å behandle store innholdsvolumer og eliminerer manuelle og overflødige prosesser

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.