Løsninger & teknologi / Helse

SAS-løsninger for helsesektoren

Analysebaserte IT-løsninger fra SAS Institute hjelper helsesektoren med å redde liv og bli mer effektiv

Sykehus i hele Norden arbeider stadig med å bedre kvaliteten på behandlinger og samtidig øke effektiviteten. I dette arbeidet er det mer og mer fokus på å utnytte de store mengdene med helsedata for å oppnå resultater.

Hvordan kan analyse bidra til dette arbeidet? Et viktig skritt i riktig retning er gjennom en strategi om å benytte informasjon som er tilgjengelig, dvs. det grunnleggende arbeidet som sikrer at data er strukturert riktig og er av god kvalitet (Information Management). Dette gjelder både fra strukturerte og ustrukturerte datakilder. Analysebaserte løsninger kan deretter søke gjennom alle relevante datakilder og – ved bruk av statistiske og matematiske metoder – avdekke innsikt man ikke hadde tidligere.

Denne innsikten gir sykehuspersonalet et verdifullt faktagrunnlag til å ta beslutninger og iverksette tiltak for:

  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  • Mer effektiv drift

 

 

 

 Ca. 40 % av alle helsevirksomheter i Norden bruker allerede SAS-løsninger og -teknologi, spesielt innenfor områdene administrativ styring, budsjettering og virksomhetsstyring (Performance Management). Når det kommer til analyse på det kliniske området, og kombinasjonen av kliniske og administrative analyseresultater, er det i norsk helsevesen fremdeles et stort ubenyttet potensiale. Selv om noen regioner og helseforetak i dag gjør analyser, er det kun få som benytter seg av denne informasjonen og enda færre som kombinerer administrativ og klinisk informasjon.


Fem løsninger på det kliniske området 
Våre helseløsninger er laget for å løse aktuelle og viktige utfordringer hos sykehus i Norden, og vi har organisert oss med eksperter på tvers av landene for å kunne levere best mulig rådgivning og service lokalt. Klikk deg inn på de enkelte løsningene for å lese mer om funksjonalitet, pilotprosjekter og referansehistorier. Informasjonen finner du på engelsk.

 

Automatiser medisinsk koding fra den elektroniske pasientjournalen (EPJ)
Løsningen SAS® Automated Diagnostic Coding sikrer riktig registrering i pasientjournalene. Metoden er automatisert, og tidsbesparende gjennom at du sparer tid på manuelle gjennomganger. Samtidig øker kvaliteten på informasjon, og i siste ledd pasientsikkerheten. Les blant annet om erfaringene fra det danske Sygehus Lillebælt.
SAS® Automated Diagnostic CodingOverblikk over uheldige hendelser (Adverse Events)
Pasientsikkerheten blir bedre, hvis flere uheldige hendelser kan oppdages og unngås. Bruk SAS-løsningen til automatisk å identifisere alle markører som indikerer at en uheldig hendelse har funnet sted.
SAS® Trigger AnalyticsDatabeskyttelse i forbindelse med pasientjournaler
Analyseløsningen gjør det lettere for sykehusenes dataansvarlige å arbeide i overensstemmelse med lovgivningen. All potensiell, uautorisert adgang til den elektroniske pasientjournalen, eller andre informasjonssensitive applikasjoner, blir automatisk identifisert.
SAS® Log AnalyticsFokusert forebygging av helsevesenet
Kommuner og andre virksomheter med ansvar for helseforebyggende tiltak kan bruke analyse til å målrette sin innsats, slik at de fokuserer på de mest relevante områdene, samt bedre kan planlegge behovene i fremtiden.
SAS® Health and Condition ManagementFærre reinnleggelser
Omtrent hver åttende pasient utskrevet fra sykehus, blir reinnlagt i løpet av 30 dager. Ved hjelp av analyseverktøy som gir innsikt i den enkelte pasients risiko for reinnleggelse, kan sykehuset jobbe målrettet med å bringe antallet ned. SAS® Readmission Analytics støtter helsepersonell i både prediksjon og forebygging av unødige reinnleggelser og forbedrer dermed pasientens helse, øker kvaliteten og reduserer kostnadene for helseforetaket.
SAS® Readmission Analytics


 
 

Annen relevant SAS®-programvare til norsk helsevesen
 

 

Information management
Datagrunnlaget er første trinn i et analyseprosjekt. I denne fase av prosjektet sikrer du deg at dine analyseløsninger bygger på korrekte og konsistente data – nå og i fremtiden. Vi tilbyr markedets ledende programvare for:
SAS® Data Management
SAS® Data Quality  

En kilde til operasjonell innsikt
SAS® Visual Analytics er en løsning som forenkler og øker kunnskapen om dine kliniske data, og er en kilde til operasjonell innsikt. Dette gjør deg i stand til å ta bedre beslutninger. Løsningen lar deg raskt og enkelt teste hypoteser og forenkle din rapportering. Resultatene kan også distribueres ved hjelp av iPad/nettbrett. Les mer og prøv løsningen selv.
SAS® Visual Analytics 

Performance Management og økonomistyring
Mange regioner og sykehus bruker allerede SAS til effektiv økonomistyring og virksomhetsstyring (Performance Management) på det administrative område. Neste trinn blir å kombinere administrative og kliniske data, og analyseresultater, for å oppnå forbedringer som gagner både økonomi og kvalitet.
SAS® Performance Management
SAS® Healthcare Cost Analysis 


  

Dette kan du få med SAS-løsninger for helsesektoren

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.