Løsninger & teknologi / Energi

SAS® for energibransjen

Energiselskapene opererer i et unikt miljø hvor utfordringene med stadig økende kostnader, konkurranse og press fra regulerende organer daglig forsterkes.

Selskaper sliter med nøyaktig å kunne prognostisere etterspørsel, kontrollere forsyningskostnader, beskytte leveringssystemer, minimalisere regulerende forbud og opprettholde gode kredittklassifiseringer i et miljø som tilspisses med deregulering.

SAS-løsninger for energibransjen kombinerer prisvinnende programvare og beste praksis for å omforme store mengder data om operasjoner, leverandører, risiki, verdier og lønnsomhet om til strategisk forretningsinformasjon – noe som er styrken bak et varig konkurransefortrinn.

" Det her er et særdeles professionelt projekt, som giver os nogle strategiske muligheder, vi ikke har haft før. Samtidig styrker det forsyningssikkerheden. Det er kort sagt alt, hvad vi har håbet på."

—Mikael Gynther

energimarkedschef, Københavns Energi

DONG Energy - Forecasting

Les hele historienDette kan du få med SAS® for energibransjen

Forstå tilbuds- og etterspørselsmønstrene for energibransjen

 • Se effektene av sesongsvingninger, befolkningsøkning, ferier, kapasitetsendringer, osv. ved å analysere tidligere hendelser slik at fremtidig etterspørsel kan predikeres mer nøyaktig.
 • Fastsette nøyaktigheten av tidligere prediksjoner og anvende den kunnskapen til å kontinuerlig forbedre fremtidige resultater.
   SAS® Analytics 
   SAS® Forecast server (sas.com)

Måle og styre risiko
SAS gir deg de mest sofistikerte løsningene for risikoanalyse og fullstendig konfigurerbare risikoløsninger tilgjengelig på markedet, og gjør det mulig for deg å:

 • Implementere en fullstendig risikostyrings- og handelsplattform for front-, mellom- og backoffice.
 • Nøyaktig måle og overvåke risikofaktorene med et stort utvalg av avanserte modelleringsteknikker.
 • Modellere og analysere både markeds- og kredittrisikoer i et åpent rammeverk som utnytter selskapets egne metoder for risikostyring på best mulig måte.
   SAS® for Energy Trading and Risk Management (sas.com)

Ta informerte beslutninger om allokering av knappe ressurser

 • Du kan for eksempel analysere forventet ROI på foreslåtte infrastrukturprosjekter og objektivt sammenligne prosjekter som er under vurdering.
 • Optimalisere forebyggende vedlikehold for å sikre kontinuerlig drift.
 • Forbedre allokeringen av ressurser og resultatene de genererer.
   SAS® Enterprise Miner (sas.com)

Redusere leverandørutgifter samtidig som leverandørforhold og samarbeid bedres. 

 • Få en bedre forståelse av innkjøp, leverandører og resultater slik at bedre strategiske beslutninger kan tas.
 • Redusere utgifter, konsolidere og prioritere leverandører, redusere leverandørrisiko og innrette innkjøpsstrategier med felles mål.
   SAS® Supplier Intelligence (sas.com)

Forstå de virkelige kostnadene ved prosesser og prosjekter. 
Med SAS® Activity-Based Management kan du, i motsetning til tradisjonelle regnskapssystemer som i det store og hele fordele kostnader på budsjettkategorier, matche kostnader til spesifikke forretningsprosesser for å tydelig identifisere elementer som innvirker på sluttresultatet.
 SAS® Activity Based Management 

Derfor skal du velge SAS

Med SAS-løsninger for energibransjen kan du enkelt analysere data fra mange plattformer og systemer slik at du kan danne deg et bilde av hva som har skjedd, og deretter omforme det med analytiske og prediktive metoder for å beregne hva som kommer til å skje - innsikten du trenger for å styrke ditt konkurransemessige fortrinn. 

Flere hundre norske selskaper, i tillegg til 45 000 selskaper over hele verden, er allerede SAS-kunder. Vi bruker over 22 % av omsetningen på utvikling og innovasjon. Våre løsninger plasseres stadig som ledende av Gartner og vinner priser hos andre ledende analysehus.

Den beste teknologi, bransjetilpassede løsninger og alltid tilgjengelig erfaren rådgiverkompetanse i ett og samme hus. Ikke rart SAS® har over 33 år med sammenhengende vekst. Vi har det krevende og gøy på jobb, og er stolte over å være et Great Place to Work.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.
Faglig påfyll rett i mailboksen? Meld deg på vår nyhetsbrevliste.