Tjenester & Support / Teknisk support

Kontakt teknisk support

For å gi best mulig svar på dine spørsmål og gi gode løsninger på dine problemer er en rekke opplysninger viktige for oss.

Vær derfor forberedt innen du ringer til oss, og ha følgende informasjon klar:

  • Site-nummer
  • Operativsystem
  • SAS® versjon (f.eks. 6.12, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2)
  • Alle detaljer om feilmeldinger og en kopi av SAS-loggen

Slik kan vi kontaktes i kontortiden (mandag-fredag kl:0800-16:00):
Online Support Form 
Tlf: + 47 23 08 30 50

Support etter kontortid
Hvis du opplever kritiske feil i perioden utenfor vår normale kontortid (mandag - fredag 08:00-16:00) kan du komme i kontakt med vårt support-nettverk, Worldwide Technical Support, hvor teknisk personale i USA eller Europa vil sitte klar til å motta din henvendelse.

Telefonnummeret er: + 1- 919 677 8008