Tjenester & Support / Prosjektleveranse

Prosjektleveranse

SAS Project Management Methodology er en metodikk som samler sammen de metoder og verktøy som utgjør den totale helhet for en leveransegjennomføring uavhengig av størrelse. Vi håndplukker alltid konsulenten eller teamet til hver oppgave, enten den krever konkret teknisk kunnskap eller kjennskap til en spesifik bransje. Ta turen mot en faktabasert forretningsinnsikt sammen med SAS Institute.

Dette metodikken er et verktøy som skal gi deg og din virksomhet en god og sikker oppfølging av leveransen som står i samsvar med dine ønsker og behov.

Hovedmålet for denne metodikken er: 

  • utvikle en prosess og et felles språk for alle team-medlemmer, teknikkere og ikke-teknikkere, for å hjelpe prosjektmedlemmer til å levere innenfor gitte tidsrammer, budsjetter og uten uforutsette hendelser.
  • hjelpe frem en god team-ånd blant utviklere, business partnere, ledere, og andre medlemmer av det utstrakte teamet

SAS PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY

Business Qualification
Formålet med denne fasen er å utarbeide en forståelse av muligheter, og på dette grunnlag kunne gi en velorientert avgjørelse om hvorvidt prosjektet bør videreføres eller ikke.

Project Definition
Formålet med denne fasen er å samle inn grundig forståelse av prosjektets omfang, mål og forutsetninger for å kunne definere en løsning.

Project Planning
Formålet med denne fasen er å planlegge mål for løsningen, og å etablere prosjektledelse og et kvalitet-miljø for prosjektets begynnelse. Etableringen av ethvert suksessfullt prosjekt, er en detaljert definisjon av prosjektet og at det er er forstått og besluttet av alle interessenter.

Project Execution
Formålet med denne fasen er å etablere og håndtere hvert aspekt av leveransen, og sikre at prosjektet blir gjennomført på en suksessfull måte. På dette punktet skal forretningsmål, prosjektledelse og kvalitetsmiljø være etablert. Løsningen av prosjektet og prosessplanen skal være etablert i henhold til definisjonene definert i Project Definition og Planning fasene.

Project Summation
Formålet for denne fasen er å avslutte prosjektet på en riktig. Måten prosjektet avsluttes på kan avgjøre prosjektets levetid og fremgang. Denne fasen skal avdekke tilfredshet av gjennomføringen av prosjektet via evalueringer, både fra prosjektets leveranse og prosjekt-teamets erfaringer.

KONSULENTTJENESTER

Få et konkret og uforpliktende tilbud
Sett av en times tid til oss og få et konkret og uforpliktende tilbud på, hvordan vi kan skape verdi for nettopp din virksomhet i nettopp din aktuelle situation.

  • Vi tilpasser løsningen til din bedrifts behov
  • Vi automatiserer og optimaliserer prosesser
  • Det er relevant både for store, små og offentlige virksomheter
  • Vi er behjelpelige i hele prosessen fra rådgivning, behovsanalyse, business case, implementering og kunnskapsoverføring.

Ta kontakt med våre rådgivere for å sette sammen den løsningen som er riktig for akkurat din organisasjon.