Tjenester & Support / Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

"Her var det ingen "glatte konsulenter" som kom inn, skrudde sammen en løsning og dro tilbake til Oslo.

Olav Isak Sjøflo

Direktør Forretningsstøtte

BN Bank ASA

 

Les hele historien 
Flere kundehistorier 

 

Som et tilbud til våre kunder har vi utviklet egne konsulenttjenester for å hjelpe til med at programvaren fra SAS utnyttes optimalt. Våre konsulenter har lang erfaring fra prosjekter hos kunder i Norge og Europa forøvrig. Vi leverer tjenester til blant annet offentlig sektor, bank og finans, telekommunikasjon, handel og industri. Alle konsulentene er spesialister på implementering av SAS løsninger innenfor sitt område. 
 
 
 

Slik kan SAS Institute hjelpe deg 

 • SAS® Optimalisering av investeringer 
  Dette er en metode for kartlegging av muligheter og begrensninger i forhold til behovet for informasjonsleveranse. En analyse av behovet som finnes sett i forhold til allerede gjennomførte investeringer gir mulighet for å optimalisere løsningene.
 • SAS® Strategisk Informasjonsanalyse 
  Dette er i første rekke en analyse av informasjonsbehovet til gitte foretningsområder, samt forslag til prioriterte prosjekter for å imøtekomme disse. Prioriteringer vil skje gjennom kost/nytte-vurderinger.
 • SAS® Oppgradering til Versjon 8 eller SAS 9 
  En metode som er utviklet for å støtte bedrifter til å bevege seg over på SAS® versjon 8 eller til SAS 9, for dermed å kunne benytte seg av den økte funksjonaliteten som finnes i forhold til tidligere versjoner. SAS 9 har mange nye funksjonaliteter knyttet til åpenhet, skalerbarhet, fleksibilitet, brukervennlighet og lettere administrasjon.
 • SAS® Datavarehus Vurdering 
  Dette er et rammeverk for å analysere hvilke forbedringspotensiale som finnes for et datavarehus. Hensikten er å sikre at organisasjoner har et datavarehus som dekker dagens forretningsbehov og som har en fleksibel struktur og som er designet for endringer.
 • SAS WEB Rapportering 
  SAS/IntrNet gir mulighet til å kjøre interaktive og dynamiske rapporter på web. Denne tjenesten konsentrerer seg i første omgang om rapportering på eksisterende SAS-data. Brukeren betjener systemet via nettleser med enkle menyvalg og resultatet presenteres på web. SAS Institute har et raskt konsept for raks implementering av løsningen. SAS/IntrNet løsningen gir gode muligheter for skalering og videre utvidelser.
 • Datavarhus og Business Intelligence 
  Vi har over 25 års erfaring med utvikling av datavarehusløsninger; dvs. å hente å sammenstille data fra enhver kilde og å styre prosessen for å omstille data til informasjon som brukes i beslutningssammenheng. SAS Professional Services kan tilby konsulenter som kan hjelpe til med applikasjonsutvikling og tilrettelegging av data for å sikte kvalitet på data/informasjon. Vi benytter en metodologi - Rapid Warehouse Methodolgy - som drar nytte av vår ekspertise og som sikrer raske resultater.
 • Driftsavtaler 
  Virksomheter som ønsker at en konsulent jevnlig skal følge opp SAS-miljøet og SAS-løsninger, etablerer en driftavtale. Driftsavtalen kan innebære at en konsulent skal bruke et avtalt antall timer per måned for å kvalitetssikre drift og utvikling av løsningen.
 • Product Roll Out
  For å sikre at din virksomhet kommer godt i gang med bruk av programvare fra SAS har vi opplegg for:
  • Installasjon og Integrasjon
  • Oppstartsopplegg og Testopplegg
  • Kompetanse (generelle kurs og kunderettet kompetansebygging)
  • Generell rådgivning

   

  SAS Institute har rådgivere som kan bistå med teknisk og forretningsmessig rådgivning, og vi har et globalt nettverk av kompetanse, metodikk og løsninger som bidrar til kvalitetssikrede leveranser. Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om disse tjenestene.