Tjenester & Support /

Kurs, konsulent og teknisk support

Vi tilbyr deg løsninger som tilpasses din virksomhets behov i en prosess der programvare, konsulentbistand og kurs inngår.

Vi har forretningskonsulenter, som kan rådgi omkring implementering og forutgående forretningsanalyse på et tidlig tidspunkt i prosessen. Forankringen av denne prosessen sikres via en skreddersydd utdanningsplan for dine medarbeidere. I samarbeidet med våre kunder inngår også hjelp og rådgivning om bruken av SAS Systemet fra våre konsulenter i Teknisk Support.

Tilsammen utgjør disse tjenestene den kompetansebase som sikrer at din SAS®-løsning oppfyller dine behov og gjør deg i stand til å nå dine forretningsmål.

"Det er flott at SAS stiller med riktige ressurser etter våre behov når vi trenger det.

Elisabeth Skorpen

Avdelingsleder

Sparebanken Vest

 

Les hele historien 
Flere kundehistorier 

 

Ved å skape en komplett Business Intelligence Plattform i din virksomhet, får du en automatiseret prosess som kontinuerlig samler inn, bearbeider, presenterer og analyserer innsikt og kunnskap for ledelsen og dine medarbeidere.

 

Slik kan SAS Institute hjelpe deg

Kurs og undervisning i SAS
Øk din SAS-kompetanse og kom fort i gang med dine løsninger fra SAS! Kursavdelingen i SAS hjelper deg med å planlegge kompetanseutviklingen i din organisasjon. Vi holder også kurs spesialtilpasset for din virksomhet.

 

Utnytter du din SAS-investering fullt ut?
SAS i Norge har i dag 20 høyt kvalifiserte konsulenter, rådgivere og prosjektledere. Vår spisskompetanse er primært knyttet til våre produkter og tilstøtende operativsystemer, databaser og middleware. Vi er spesialister på arkitektur og design av datavarehus løsninger. 

Teknisk hjelp, tips og triks
SAS' tekniske support består av dedikerte spesialister og utgjør en del av SAS' World Wide Support. Her kan du få tips og råd, veiledning og dokumentasjon om SAS Systemet.