Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

Hos Telecom Italia gjør visualisering av data det enklere å høre hva kundene sier

For å overleve må teleskapene vite hva kundene vil etterspørre i morgen. Svarene finner de i dataene sine.

For å kunne analysere den enorme mengden av variert data henvendte Telecom Italia seg til SAS Institute, for å få hjelp til å ta smarte beslutninger basert på de nyeste trendene raskt.

- Vi må kunne respondere raskt med nye og forbedrede tilbud overfor kundene våre, samt analysere effekten av disse tilbudene i nær fremtid. Analyser som er verdifulle og nyttige i dag, kan være unyttige i morgen. Og vi har behov for å se langt utover morgendagen, sier Fabrizio Bellezza, visepresident i National Wholesale Services og leder for markedsutviklingen i Telecom Italia.

 

 

Som Italias største leverandør av telekommunikasjonstjenester, ser Telecom Italia alltid etter måter å forbedre kundeopplevelsen på. Dette innebærer å levere pålitelige tjenester som abonnentene forventer i dag, samtidig som de må vite hvilke tilbud de vil etterspørre i morgen.

Lytt til dataene
Som del av et program for å forbedre kundeopplevelsen for selskapets 32 millioner mobilabonnementer, måtte selskapet styrke sin evne til å overvåke nettverkstjenesten. For å kunne analysere den enorme mengden av variert data henvendte Telecom Italia seg til SAS Institute.
- Vi må kunne respondere raskt med nye og forbedrede tilbud overfor kundene våre, samt analysere effekten av disse tilbudene i nær fremtid. Analyser som er verdifulle og nyttige i dag, kan være unyttige i morgen. Og vi har behov for å se langt utover morgendagen, sier Fabrizio Bellezza, visepresident i National Wholesale Services og leder for markedsutviklingen i Telecom Italia.

Kjenn konkurrentene
For å forstå hvordan selskapet klarer seg mot konkurrentene hadde Telecom Italia behov for å definere og analysere sentrale indikatorer for tale- og datatrafikk på mobilnettverket.
I et raskt skiftende marked fylt med enheter og applikasjoner som kjører på ulike generasjoner teknologi, er gjerne det som er relevant i dag ikke relevant i morgen. Og det å slå konkurrentene betyr alltid å vite hva som er riktig tilbud til hver enkelt kunde på riktig tidspunkt.

Ved bruk av SAS løsninger kan Telecom Italia levere analyser og avansert datavisualisering til operatørenes markedsføringssystemer, og dermed gi bedre beslutningsstøtte og styrke driftsprosessene som går over i teknisk og kommersiell planlegging.

- SAS Visual Analytics støtter oss i vårt arbeid for å identifisere svakheter i nettverket og gjennomføre raske forbedringer. Det gjør det også mulig for oss å beregne den statistiske korrelasjonen mellom ulike KPI-er, for en mer effektiv analyse. Løsningen har gjort det mulig å identifisere lønnsomme områder som vi kan styrke både i forhold til infrastruktur og hvilke tjenester vi skal markedsføre, sier Bellezza.

Dyptgående analyse av KPI-er
Lederne i Telecom Italia har alltid forstått viktigheten av avanserte analyseverktøy både for å overvåke nettverkstrafikken og ytelsen, og identifisere trender.

Ved hjelp av SAS Visual Analytics kan Telecom Italia analysere en rekke KPI-er på ulike aggregerte nivåer for både tale- og datatrafikk. Disse inkluderer tilgjengelighet, anrop som ikke blir koblet opp, oppkoblingstid og hvor mye data som sendes - faktorer som kan vises samlet på én skjerm.

- Dette gir oss rask oversikt over hvordan vi presterer på ulike områder, forteller Bellezza.
Telekommunikasjonsgiganten bruker også analyseverktøyet til å undersøke dekningen i bestemte områder og identifisere mulige scenarier som "lage" eller "kjøpe", prioritert etter nytte og kostnad. Løsningen hjelper til med å analysere kundeatferd og etablere en prediktiv modell, lage prognoser og evaluere lønnsomheten i ulike områder etter en investering.

- I utgangspunktet er det umulig å forutsi hvilke spørsmål brukerne kan stille, og ofte er også brukerne selv ikke klar over hva de vil spørre om. SAS Visual Analytics hjelper oss med å få ny innsikt ved å forenkle transformeringen av data og gjøre det mulig å få dataene i et brukervennlig format. Som et resultat får beslutningstakerne en mer samlet forståelse av hva som skjer i markedet. Vi er svært imponert over brukervennligheten, fleksibiliteten og hvor enkelt det er å ta i bruk SAS Visual Analytics, avslutter Bellezza.


 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Telecom Italia

Situasjon:

Som Italias største leverandør av telekommunikasjonstjenester, ser Telecom Italia alltid etter måter å forbedre kundeopplevelsen på. Dette innebærer å levere pålitelige tjenester som abonnentene forventer i dag, samtidig som de må vite hvilke tilbud de vil etterspørre i morgen.

Løsning:

SAS®  Visual Analytics

Fordeler:

Ved bruk av SAS løsninger kan Telecom Italia levere analyser og avansert datavisualisering til operatørenes markedsføringssystemer, og dermed gi bedre beslutningsstøtte og styrke driftsprosessene som går over i teknisk og kommersiell planlegging.