Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

Statistikk til folket

Last ned kundehistorien som pdf 


Vi oversvømmes av data og informasjon. Heldigvis har vi Statistisk sentralbyrå (SSB) til å rydde opp i AS Norge. De samler inn, bearbeider og produserer statistikk og analyser om det norske samfunnet.

SSB er ansvarlig for all offisiell statistikk i Norge og brukes aktivt av departementer, Storting og politiske partier i beslutningsprosesser. De publiserer over 800 statistikker løpende, og har i tillegg en oppdragsvirksomhet som tilbyr skreddersydde statistikker. SAS brukes stort sett i alle SSBs beregninger.

Bård Lian i forskningsavdelingen kan fortelle at de i snitt gjør tre simuleringer daglig bare på personskatt. Spesielt er aktivitetsnivået høyt i prosessen med statsbudsjettet. 
- Ved å benytte simuleringsmodellen for skatt kan vi teste ut hvordan ulike skatteforslag vil slå ut for ulike inntektsgrupper i Norge, forteller Lian.

SSB har stor tillit i befolkningen, og denne tilliten er en forutsetning for hele SSBs virksomhet. Dersom folk ikke stoler på statistikken og analysene SSB leverer, har de ingen verdi.
- En av hovedoppgavene i SSB er å sikre kvaliteten i datagrunnlaget. Vi bruker mye ressurser på inspeksjon og på å kvalitetssikre data. Dette arbeidet ønsker vi å gjøre mer effektivt og dermed spare ressurser, og vi ser derfor på IT-løsninger som kan håndtere dette bedre, sier Rune Gløersen, fagdirektør for avdelingen IT og datafangst.

SSB sitter på statistikk helt tilbake til folketellingen i 1801, og totalt har de nærmere 25 terra byte data de kan dra nytte av. - Statistikk er på en måte å kunne svare på hva og når, og vi må derfor ha kontroll og oversikt over dataarkivet vårt. Utfordringen ligger i å ta vare på tilstrekkelig kunnskap om dataene som er lagret, sier Gløersen.

Statistikk til folket
Gløersen er på utkikk etter nye produkter og ny teknologi for å effektivisere arbeidet i SSB, og for å gjøre statistikk mer tilgjengelig. Programvare fra SAS er en viktig brikke i dette arbeidet.
- Nye løsninger må kunne bidra til å redusere brukerterskelen og redusere opplæringskostnadene. Ved å benytte produkter som f.eks SAS Enterprise Guide vil sporadiske statistikkprodusenter også kunne bruke et avansert analyseverktøy uten at dette krever lang opplæringstid, forteller Gløersen.

SSB har vært kunde av SAS siden 1985, og Gløersen sier han er veldig fornøyd med samarbeidet. - Tidligere var jo programvaren fra SAS skapt for vårt formål. Nå har de tatt i bruk ny teknologi, og leverer analyseløsninger for det generelle næringsliv. Vi vil også se på muligheten for å dra nytte av denne utviklingen, i arbeidet med å effektivisere SSB. Vi ser også på mulighetene for å utnytte den gode relasjonen vi har til å utnytte hverandres SAS-kunnskap i prosjekter. SSB har i dag et av de største SAS-miljøene i Norge med godt over 250 brukere. Jeg mener vi som jobber med denne delen av IT-verktøy må være åpne for å dele av vår kunnskap. - Vi ser for oss å ta i bruk Integration Technology, som åpner opp bruken av SAS-verktøy i andre programmer og gjør distribusjonen av informasjon enklere.

Vi ønsker også å effektivisere vårt arbeid med å inspisere datagrunnlaget og heve datakvaliteten, og vi ønsker å ta i bruk mer brukervennlige analyseløsninger. Ettersom våre IT-systemer er bygget opp rundt SAS ser vi også på muligheten for å bruke SAS til å innhente og formidle styringsinformasjon. Vi jobber hele tiden med å forbedre oversikten over SSBs måltall og resultatoppnåelse, for å se at vi arbeider på den mest hensiktsmessige måten, avslutter Gløersen.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Statistisk Sentralbyrå

Situasjon:
SSB har stor tillit i befolkningen, og denne tilliten er en forutsetning for hele SSBs virksomhet. Dersom folk ikke stoler på statistikken og analysene SSB leverer, har de ingen verdi.
Løsning:
Løsninger og teknologi for å effektivisere arbeidet i SSB, og for å gjøre statistikk mer tilgjengelig.
Fordeler:
Effektivisering og sikring av arbeidet med statsitikk i SSB. 
Sitat:

En av hovedoppgavene i SSB er å sikre kvaliteten i datagrunnlaget. Nye løsninger må kunne bidra til å redusere brukerterskelen og redusere opplæringskostnadene. Ved å benytte produkter som f.eks SAS Enterprise Guide vil sporadiske statistikkprodusenter også kunne bruke et avansert analyseverktøy uten at dette krever lang opplæringstid.

Rune Gløersen

Fagdirektør for avdelingen IT og datafangst, SSB

Les mer: