Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

Samarbeidsmiljø som suksesskriterie

Når landets nest eldste bank både bytter saksgangssystem og utvikler en ny løsning for risikostyring er samarbeid og sikring av gode prosesser en sentral oppgave. - Jeg har like mye fokus på arbeidsprosesser som på den faglige delen av programmet, forteller Elisabeth Skorpen som leder "Program Kredittsystemer" i Sparebanken Vest.

Last ned kundehistorien som pdf 

Sparebanken Vest og SAS Institute signerte i juni 2009 avtale om utvikling av en løsning for risikoanalyse, scoring og prising. Parallelt med riskprosjektet i samarbeid med SAS skifter banken også ut saksgangssystemet som benyttes til vurdering og innvilgelse av lån. De to løsningene produksjonssettes samtidig, og Sparebanken Vest er dermed inne i et av bankens største utviklingsprosjekter på mange år.

De to prosjektene er organisert som et felles ”Program Kredittsystemer” med formål om å gi banken bedre prosessflyt i saksgangen, tilrettelegge for økt fleksibilitet i forhold til distribusjon i flere kanaler, bedre styring av kredittrisiko, større analysekapasitet og mer effektive rapporteringsløsninger både internt og i forhold til offentlige krav. 
- Banken har jobbet aktivt med risikostyring i en årrekke. Når de nå velger å implementere vår riskløsning tar de et langt skritt videre, forteller Turid Kronstad som er kundeansvarlig for Sparebanken Vest i SAS Institute. Banken så også verdien av å ha en robust risikoplattform som gir økt fleksibilitet og redusert "time to market", kombinert med nye regulatoriske krav.

Gode prosesser kombinert med IT 
- I Sparebanken Vest samarbeider vi med en svært profesjonell og kompetent kunde, fortsetter Kronstad. Løsningen banken har kjøpt er en standardløsning for risikostyring i bank. Den er i seg selv ikke vanskelig å implementere, men det er helt klart en fordel at kunden parallelt er engasjert i utvikling av gode arbeidsprosesser. Det er ikke tvil om at både programleder og alle som er involvert i utviklingen fra Sparebanken Vest sin side, både har et sterkt eierskap og høy kompetanse.

 Elisabeth Skorpen, Sparebanken Vest 
Elisabeth Skorpen, avdelingsleder Sparebanken Vest og Programleder for "Program Risikosystemer".

Felles mål og felles prosesser  
Skorpen har med seg lang erfaring fra ulike IT-prosjekter inn i rollen som programleder i banken. Hun trekker frem samarbeidsmiljøet som en kritisk faktor. 
- Vi har brukt mye tid og krefter helt fra tilbudsfasen på å etablere felles mål og felles forpliktelse mellom oss i Sparebanken Vest, SAS med Riskprosjektet og EDB som leverer det nye saksgangssystemet.

For meg som er oppvokst på Stord er det nærliggende å se analogien til bygging av oljeplattformer. Boligenhet og understell ble bygget på forskjellige geografiske steder, men når de skulle settes sammen måtte de passe på millimeteren. I vårt program dreier det seg om tre likeverdige partnere som skal utvikle to kritiske systemer som også skal passe perfekt sammen "på millimeteren".

SAS ønsker å bidra til suksess 
Prosjektet krever folk med kompetanse på en rekke fagområder, og både Sparebanken Vest, EDB og SAS stiller i følge Skorpen med svært flinke folk. 
- Når det gjelder SAS sine representanter så gjorde de en solid jobb i forstudien, det samme i planleggingsfasen, samt nå i gjennomføringsfasen. De satte seg inn i våre problemstillinger på veldig kort tid. Driverne i prosjektet er å skape riktige og fremtidsrettede verktøy for banken og konsulentene fra SAS har ikke skuffet meg. Jeg føler virkelig at SAS ønsker å bidra til suksess i Sparebanken Vest.

I denne sammenhengen trekker Skorpen også frem læring og rådgivning som en viktig ad-on fra SAS i prosjektet. 
- Deres gode forståelse for Risk-området er en klar fordel, og det faglige bidraget går langt utover det man kan forvente av en programvareleverandør. I tillegg er det flott at SAS stiller med riktige ressurser etter våre behov når vi trenger det.

Prosjektet er også preget av mye godt humør, fortsetter Skorpen. I tillegg til konsulentene fra SAS og EDB er det 7 personer på heltid og 18 personer på deltid fra Sparebanken Vest. Vi bruker tid på å ha det hyggelig sammen, samtidig som vi leverer og sørger for riktig fremdrift. Min erfaring er at det sosiale aspektet ikke må undervurderes. La folk møtes og ha det kjekt sammen!  

Dyktige fagfolk som vet å stille krav
Leveranseansvarlig fra SAS Institute sin side er Even Harket. Også han trekker frem godt miljø og tett dialog som en sentral faktor i samarbeidet. 
– Sparebanken Vest er en sterk kompetansebedrift med dyktige fagfolk som vet å stille krav. I SAS Institute har vi bred erfaring med denne typen prosjekter. Det er ingen tvil om at Sparebanken Vest ser verdien av å arbeide basert på en strukturert prosess for å sikre en forutsigbar og effektiv prosjektgjennomføring.

Vi synes det er flott å få arbeide sammen med et innovativt fagmiljø som vektlegger betydningen av god samhandling for å lykkes med sitt "Program Kredittsystemer".

Fokuserer på fire viktige områder 
Kompetansedeling og gode prosesser er som nevnt viktige fokusområder og på spørsmål om gode råd til virksomheter som skal starte tilsvarende prosjekter, trekker Elisabeth Skorpen frem fire viktige områder:

  1. Avklaring av forventninger i scope- og kontraktsfasen. Vær tydelig på hva du får og IKKE får.
  2. Bruk tid på velbeskrevne mål. Jo bedre målene og leveransene er beskrevet i forkant, jo bedre blir prosessene og resultatet.
  3. Gi fagfolkene gode arenaer for samarbeid og mulighet for å snakke sammen. 
  4. Still krav til og bruk tid på god felles dokumentasjon.

- Nå som prosjektet er i gang ser jeg verdien av å etterstrebe kvalitet på disse fire områdene enda sterkere, avslutter Skorpen. Vi har en stor organisasjon knyttet til programmet. Det er personer som ikke bare skal levere på sine egne fagområder, men også skal samarbeide om felles mål.

For mer informasjon om løsningen, kontakt:
SAS Institute AS Telefon: + 47 23 08 30 50 E-post: info@nor.sas.com.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Sparebanken Vest

Situasjon:
Behov for effektivisering av risikostyring i Sparebanken Vest og regulatoriske krav i forbindelse med Basel II.
Løsning:
Implementering av SAS Institute sin løsning for analyse, scoring og risikostyring.
Fordeler:
En løsning for risikostyring som gir banken bedre analysekapasitet, økt fleksibilitet til distribusjon i flere kanaler, bedre styring av kredittrisiko og mer effektive rapporteringsløsninger både internt og i forhold til offentlige krav.
Sitat:

Driverne i prosjektet er å skape riktige og fremtidsrettede verktøy for banken og konsulentene fra SAS har ikke skuffet meg. Jeg føler virkelig at SAS ønsker å bidra til suksess i Sparebanken Vest.

Elisabeth Skorpen

Avdelingleder Sparebanken Vest

Les mer: