Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

Alt kan optimeres

 
Alt kan optimeres – næsten da, mener IT-chef Bo Simonsen, Tulip.
En gris kan skæres ud i 182 forskellige udstykninger, og det er bestemt ikke ligegyldigt hvilke stykker, der bruges til hvad i fødevareproduktionen, hvis det skal blive en god forretning. Tulip sparer millioner ved at optimere produktionen af skinker og fars. Den øgede globale konkurrence sætter konstant produktionsomkostningerne under pres i alle brancher. Når der spares blot få procent ud af store budgetter, bliver det i kroner og ører hurtigt til betragtelige beløb. En af de mest effektive metoder til at spidse konkurrenceevnen er optimering, og så er det ligegyldigt, om det handler om produktion logistik eller indkøb. Alt kan optimeres – næsten da.

I Tulip mærker man også det internationale prispres. Derfor har Tulip et vedvarende fokus på at effektivisere produktionen i hele koncernen.

Råvareoptimering på budget, indkøb og opskriftsblandinger har til dato givet imponerende besparelser i Tulip. SAS Institute har leveret optimeringsløsninger på to Tulip-fabrikker i Vejle og Brabrand. På basis af de indhøstede erfaringer planlægger Tulip yderligere optimeringer på flere fabrikker, efterhånden som Tulips nyindkøbte virksomheder integreres i koncernen, og de grundlæggende ERP-systemer kommer på plads.

Succes kan måles
-I dag er et IT-projekt ikke en succes, hvis det leveres til tiden, i den lovede kvalitet og inden for budgettet. Det er bare en selvfølge. Et strategisk IT-projekt er kun en succes, hvis det kan hente de gevinster, der blev lovet. Det skal give resultater, der kan måles på bundlinjen. Sådan er Tulips optimeringsprojekt, her tælles pay back-tiden i måneder, siger IT-chef Bo Simonsen.

-Tulip iværksætter udelukkende IT-projekter, der efter grundige analyser viser, at de tjener sig hjem. Når det gælder optimering af processtyring, gennemgår vi alt meget grundigt, og finder de områder, hvor optimering kan betale sig. For os har den største gevinst været i farsproduktionen, derfor er det i første omgang især interessant at rulle nye optimeringsprojekter ud på farssiden. Men vi har også opnået betydelige resultater af optimeringen af skinkeproduktionen, siger Bo Simonsen.

  
 

Om Tulip
Tulip Food Company afsatte i 2003 knap 200.000 ton fødevarer og præsterede en omsætning på 5,3 mia. kr., hvoraf 62% gik til eksport. Firmaet har omkring 2.800 medarbejdere, flere datterselskaber og en aktiv opkøbspolitik – senest er Gøl Pølser i Svenstrup syd for Aalborg kommet til. Tulip er en del af Danish Crown-koncernen.

Tulip investerer løbende i ny teknologi med henblik på at rationalisere produktionen, forbedre de menneskeligt belastende arbejdsprocesser og optimere kvaliteten. Trods mere og mere avanceret teknologi holder Tulip stadig traditionsrige fremstillingsmetoder og opskrifter i hævd. Det er dem, der giver den specielle og genkendelige smag i produkterne.

 

Overskud i økonomisk tænkning
Det kræver i ekstrem grad styring af både budgetter, indkøb og produktion at få det hele til at gå op i en højere profitabel enhed, der også sikrer målsætningen om at få lavet det billigste produkt, der opfylder de kvalitetskrav, der er specificeret for hvert enkelt produkt med hensyn til indhold, smag, fedtprocent, konsistens osv. Det er her i den store kæde, at optimering for alvor er en nøgle til succes.

-Et produkt må gerne være bedre end specificeret, men for at få en optimal forretning i forhold til prissætningen skal vi holde os til den mest økonomiske anvendelse af råvarerne. Princippet er enkelt: Dyrt kød i billig fars er ikke godt for indtjeningen – med mindre det er overskudskød, forklarer Bo Simonsen.

Det lyder som logik for høns, at det dyreste kød skal anvendes i de dyreste produkter for at opnå den bedste fortjeneste. Men optimeringens kunst går bl.a. ud på at finde den mest økonomiske anvendelse af de indkomne råvarer i forhold til den planlagte produktion.

Kører Tulip f.eks. en produktionslinje med en billig farsblanding ved siden af en produktionslinje af velfærdsvarer, hvor der anvendes kød fra velfærdsgrise, så er retningslinjerne strikte. Er der overskud af velfærdskødet, må det gerne blandes i den billigere fars, mens det omvendte er aldrig er tilfældet.

Automatisk overblik
En yderst avanceret optimeringsløsning fra SAS, lagt oven på Tulips operationelle dag-til-dag-system SAP R/3, holder styr på budget, bestillinger, blandingsforhold og restriktioner. Den beregner fordelingen af det indkomne kød på morgendagens produktionslinjer.

Der arbejdes med flere planlægningshorisonter i systemet. Budgetoptimering danner baggrund for de første prisforhandlinger med slagterierne og senere prisjusteringer.

Indkøbsoptimering fastlægger præcist, hvad der skal købes og hvornår en uge frem. Tulip ser hele tiden på indkøbsoptimering tre uger frem med mulighed for prisændringer i uge to og tre.

Blandingsoptimeringen beregner i løbet af natten, hvilke af de indkomne råvarer fordelt i store bakker, der skal sendes til hvilke produktionslinjer. Resultatet af optimeringen bliver sendt til Tulips produktionsstyresystem.

- Allerede når vi bestiller råvarer, har vi overblik over, hvad vi har solgt, så vi køber kun det, vi skal anvende. Når råvarerne ankommer, handler det om at få mest muligt ud af dem. Det hele er så automatiseret som muligt. Systemet får input i form af styklister og sender output i form af styringsinformation ud til de enkelte maskiner og bånd, siger Bo Simonsen.

Lagre er et ukendt begreb. Fabrikkernes kapacitet kombineret med en stor variation i proceslinier betyder, at Tulip med en høj grad af fleksibilitet producerer et meget omfattende sortiment on demand. De færdige fødevarer køres direkte fra produktionslinierne til aftagerne.

Matematisk simulering
Optimeringsløsningerne er skabt på baggrund af matematiske simuleringer, og indeholder bl.a. en koefficientmatrix på op mod 30 mio. elementer. Det er en omgang automatiseret guf for statistikere, som holder styr på samtlige blandingsopskrifter, indkøb, budgetter og bestillinger tilsat en stor portion forretningsviden, der er indlejret i systemet.

I det daglige verificerer og kontrollerer planlæggere produktion og systemer hele vejen igennem. Tulip har aldrig oplevet nedbrud i produktionsstyringen, men da et produktionsstop koster omkring 250.000 kr. i timen, er adgang til hurtig hjælp en vigtig faktor.

-Når vi valgte at automatisere processerne, var det også, fordi vi ønskede at blive mindre personafhængige i forhold til planlæggerne, der før stod for produktionsplanlægning og -styring. Men det hjælper jo ikke, hvis vi i stedet bliver personafhængige på IT-siden. Derfor har vi valgt SAS Institute som leverandør. SAS kan også internationalt trække på spidskompetencer med kendskab til systemer som vores. Så selv om vor faste udviklingskonsulent skulle sidde på toppen af Himalaya, så ved vi, at vi altid kan få eksperthjælp, siger Bo Simonsen.

Forretningens IT-projekt
En del af hemmeligheden bag et vellykket optimeringsprojekt handler om at integrere brugerne i processen og tømme medarbejdere på alle niveauer for viden og få den viden indbygget i løsningen.

-SAS® giver os den viden, vi kan lave lønsom forretning på. Det er altid forretningen, der skal eje optimeringsprojektet – ikke IT-afdelingen, og det er i forretningen, at resultatet skal måles, siger Bo Simonsen.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Tulip - Produktionsoptimering

Situasjon:
At optimere alle processer omkring råvareflow'et i virksomheden på faktorer som budget, indkøb og opskriftsblandinger.
Løsning:
En avanceret optimeringsløsning fra SAS holder styr på alle kriterier og beregner fordelingen af det indkomne kød på morgendagens produktionslinjer.
Fordeler:
Lagre er blevet et ukendt begreb, da systemet muliggør produktion af et meget omfattende sortiment on demand.
Sitat:

SAS® giver os den viden, vi kan lave lønsom forretning på. Det er altid forretningen, der skal eje optimeringsprojektet – ikke it-afdelingen, og det er i forretningen, at resultatet skal måles.

Bo Simonsen

it-chef

Les mer: