Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

SAS® Intelligence Platform hos SEB Pension

Data warehouse-arkitekten brugte SAS® Enterprise BI Server i stedet for SAS/IntrNet®, da SEB Pension byggede en portal til 100 forretningsmæssige brugere som front-end til virksomhedens data warehouse. Det gav SOA som en sidegevinst.

- Vi har begrænsede ressourcer, og vi skal hele tiden afveje, hvordan vi får mest muligt ud af tid og penge. Derfor tænker man sig om en ekstra gang, før man vælger at basere sig på ny teknologi, som man ikke kender i forvejen, siger Poul Aistrup, som er data warehouse-arkitekten hos SEB pension. Portalen med ledelsesinformation hos SEB Pension har nu SAS® Intelligence Platform som sit teknologiske fundament i form af SAS® Enterprise BI Server.

Data warehouse-arkitekten brugte SAS® Enterprise BI Server i stedet for SAS/IntrNet®, da SEB Pension byggede en portal til 100 forretningsmæssige brugere som front-end til virksomhedens data warehouse. Det gav SOA som en sidegevinst.  

Data warehouse-arkitekten Poul Aistrup hos SEB Pension gik i gang med SAS®9 Intelligence Platform, hvilket gav mere kompleksitet til at starte med, mens gevinsterne senere kom i form af metadatastyring, bedre performance og skalerbarhed. Automatiske leverancer af data som web services til SEB Pensions portalprojekt var en behagelig – men uforudset – bonus. 

100 ledere og forretningsmæssige brugere hos SEB Pension trækker nu informationer fra SEB Beslut, som er en portal fodret med data fra virksomhedens data warehouse. Den underliggende SAS®-teknologi og et team på tre data warehouse-arkitekter giver løbende effektivisering i leverancen af ledelsesinformation til organisationen. 

Poul Aistrup, som er arkitekten bag SEB Beslut, tog i 2006 springet fra den SAS8-baserede SAS/IntrNet® til den nye SAS® 9 Intelligence Platform i form af SAS® Enterprise BI Server. For ham var det en faglig udfordring at forlade kendt teknologi og springe ud i det nye, mens det for SEB Pension betød, at virksomhedens data warehouse gik direkte fra leverancer via papir eller mail til præsentation af information på den helt nye platform. Den uforudsete sidegevinst opstod med SOA-paratheden i det nye setup. 

SOA som sidegevinst
- Microsoft-udviklerne efterspurgte data fra vores SAS®-baserede data warehouse til brug i en .Net-applikation, fortæller Poul Aistrup. - Både .Net og Java er er uden for vores kompetenceområde, men det viste sig, at vi kunne levere disse data helt automatisk som en web service, uden at vi behøvede at sætte os ind i de nævnte teknologier. Nu kører der ni af denne slags web services, som vi kan designe i SAS® og levere uden at bekymre os om brugen af dem. På den måde kan man godt sige, at vi fik SOA som en sidegevinst. 

De ni web services med friske data fra data warehouse bliver brugt i SEB Pensions ekstranet, hvor kunderne selv logger på og får friske data. Kunderne er i første omgang store virksomheder, som ønsker et opdateret billede af pensionerne hos de medarbejdere, som er tilknyttet firmaordningen i SEB Pension. På denne måde bliver information fra data warehouse brugt udadvendt i kundeplejen, selv om både data warehouse og portal som udgangspunkt fokuserer på den interne præsentation af ledelsesinformation. 

På mindre end en måned var den første interne løsning klar, hvor man leverer en kombination af data fra navnesystemet, fra policesystemet og fra SEB Pensions virksomhedssystem til de interne aftagere.

På nuværende tidspunkt henter brugerne af SEB Beslut tre typer af information på SAS®-portalen: Alle detaljer om virksomhedernes engagement, information om tilbud og efterkalkulation samt produktionsdata til brug for SEBway, som er SEB Pensions lean-projekt med fokus på sagsbehandling, ekspeditionstider og øvrige forretningsprocesser.

 

Fra dumme hulkort til intelligent platform

Poul Aistrup blev færdig som matematikøkonom fra Århus Universitet 1977. Da han begyndte at interessere sig for edb på sin første arbejdsplads, LEC i Århus, måtte computeren møjsommeligt fodres med hulkort for at løse de nødvendige opgaver. Siden er datamængderne eksploderet, og it har bredt sig til alle områder af det professionelle liv. For Poul Aistrup blev software fra SAS Institute en livsstil og en karrierevej, og han har i over 20 år været data warehouse-arkitekt hos BEC, Hafnia, SAS Institute, Lån & Spar Bank og SEB Pension.  Hvis man vil være specialist i data warehouse-teknologi er det af helt afgørende betydning, at man løbende tilegner sig nye kompetencer. Så ud over de forretningsmæssige fordele for SEB Pension har selskabets data warehouse-team også haft en professionel motivation til at vælge SAS® Intelligence Platform, da de skulle opbygge en portal med ledelsesinformation.

Konsulenthjælp i starten
Arkitekterne bag SEB Pensions data warehouse valgte SAS® Intelligence Platform til opbygning af portalen SEB Beslut med det mål at automatisere flest mulige processer. Det er en portalløsning med SAS® Stored Processes (indkapslede SAS®-programmer). I modsætning til SAS/IntrNet® kræver installationen af den nye software og brugertilpasning af portalen en vis specialviden. Dette blev dog erkendt fra starten, hvorfor SEB Pension valgte en medbyg-løsning hos SAS Institute. Det viste sig at være den helt rigtige løsning. SEB Pension var så hurtigt i gang, at man stadig har konsulenttid til overs på sit 10-dages ”klippekort” til konsulenthjælp fra SAS Institute. 

- Vi har begrænsede ressourcer, og vi skal hele tiden afveje, hvordan vi får mest muligt ud af tid og penge. Derfor tænker man sig om en ekstra gang, før man vælger at basere sig på ny teknologi, som man ikke kender i forvejen, forklarer Poul Aistrup. Han har en lang karriere som data warehouse-arkitekt bag sig og har både arbejdet hos LEC, Økonomiministeriet, BEC, Hafnia, SAS Institute, Lån & Spar og SEB Pension. Denne erfaring er naturligvis værdifuld for SEB Pension på vejen over på den nye teknologi, selv om der også stilles nye krav:  

- Vi erfarede, at det er nødvendigt meget skarpt at adskille miljøerne til test, udvikling og produktion, fortæller Poul Aistrup. - Løsningen kører allerbedst på separate servere. Tidligere kunne man godt køre f.eks. en SAS/IntrNet®-løsning med en mindre klar adskillelse mellem udvikling og produktion. 

SEB Pension valgte en 3-lags-model med udvikling, user acceptance og produktion i hver sit lag. 

Fordelene vejer tungest
I den daglige drift er en række services nødvendige: SAS® Foundation Services, WebDAV server, Object Spawner, Tomcat og Metadata server. Poul Aistrup vurderer, at løsningen stiller lidt større krav til hardware end SAS/IntrNet®. Set i forhold til SAS/IntrNet® oplever brugerne en bedre integreret løsning, og for udviklerne er fordelene ved at vælge platformsvejen til portalen indiskutable:

- Hurtigere svartid, mere moderne setup og bedre skalerbarhed er de mest oplagte fordele. Man får en nemmere styring gennem metadata, og det giver bedre performance og højere effektivitet, siger han.

- Login-proceduren er et eksempel på en afgørende forskel. Tidligere skulle man selv konstruere en login-procedure. Nu får brugerne adgang via deres login til Windows, og man kan vælge at outsource tildelingen af brugerrettigheder til for eksempel virksomhedens HR-afdeling via det åbne metadata interface. 

For en erfaren SAS®-ekspert tæller genbrug af viden og løsninger meget højt, og Poul Aistrup registrerer med tilfredshed, at den nye platform kun kræver minimale ændringer i kørende programmer, og at viden om SAS®, HTML og Java Script direkte kan genbruges. 

- Min konklusion er, at man betaler en pris i form af større kompleksitet, men det nye setup er stabilt og opvejes på alle måder af nye fordele. Sikkerheden er meget bedre, metadatastyringen giver bedre gennemskuelighed og dokumentation, og man opnår højere performance.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

SEB Pension - Intelligent platform

Situasjon:
At bygge en portal til 100 forretningsbrugere som front-end til virksomhedens data warehouse.
Løsning:

At gå fra SAS/IntrNet® til SAS® Enterprise BI Server baseret på SAS®9 Enterprise Intelligence Platform.

Fordeler:
Hurtigere svartid, mere moderne setup og bedre skalerbarhed sammen med en nemmere styring gennem metadata, bedre performance og højere effektivitet.
Sitat:

Min konklusion er, at man betaler en pris i form af større kompleksitet, men det nye setup er stabilt og opvejes på alle måder af nye fordele. Sikkerheden er meget bedre, metadatastyringen giver bedre gennemskuelighed og dokumentation, og man opnår højere performance.

Poul Aistrup

data warehouse-arkitekt

Les mer: