Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

Forudsigelsens forandringsagenter

Danfoss er helt i front med hensyn til at bruge forudsigelse i sin ledelsesinformation. Den oprindelige visionære ide kom fra Jørgen Mads Clausen, og nu er "predictions" navnet på en lille gruppe i Corporate Finance. Her sidder forudsigelsens forandringsagenter og bruger avanceret software og masser af eksterne data, når de hjælper ledere i Danfoss-divisioner med at forudsige efterspørgslen.

 Charlotte Dyhr, gruppeleder i Predictions, Danfoss 
 
Danfoss producerer i store serier med et ændringstempo på omkring tre måneder, og for virksomheden er der store fordele at hente, når man matcher efterspørgslen præcist på et produktområde. Det giver stor omsætning, lav lagerbinding og optimal lønsomhed, når man producerer nok uden at producere for meget. Danfoss' evne til at forudsige efterspørgslen bragte Jørgen Mads Clausen derfor på dagsordenen i 2002.

Neurale netværk og matematiske modeller på koncernniveau er nu afløst af softwarestøttede predictions til divisionerne hos Danfoss. Forudsigelsen og beregningen sker med SAS®-software , og organisatorisk har Danfoss placeret ansvaret for predictions i en lille afdeling i Corporate Finance.

"Da vi startede i 2007, troede jeg, at det økonomiske og statistiske modelarbejde ville fylde det meste, men det har vist sig, at det organisatoriske benarbejde er meget stort" siger gruppeleder Charlotte Dyhr fra predictions i Danfoss Corporate Finance.

Hun er økonom og har på baggrund af fire år i Danmarks Statistik og fem år hos Danfoss fået ansvaret for et team bag "predictions". En lovende business case og et succesrigt pilotprojekt i 2006-2007 førte til den organisatoriske forankring af forudsigelsen. Charlotte og hendes gruppe blev forudsigelsens forandringsagenter hos Danfoss.

Forandring tager tid
"Selv om forudsigelsen af bare ét enkelt konjunktursving potentielt kan være mange millioner værd for Danfoss, har forudsigelsen ikke været nem at indarbejde i divisionernes ledelsesinformation. Det er ny tænkning, og det kræver hårdt benarbejde at ændre processen. På den måde har vores arbejde fået karakter af forandringsledelse" siger Charlotte Dyhr.

Også Jørgen Mads Clausen har forståelse for, at det tager tid at ændre kursen på et tankskib:
”Det tager lang tid at få lederne med, fordi de allerede benytter metoder, som de har succes med. Det er en årelang proces” siger Jørgen Mads Clausen. ”Min erfaring er yderligere, at virksomheder ikke altid reagerer på indikatorer, hvis de peger i en negativ retning. Mange steder ser man stormen komme uden at reagere. På den måde er brugen af predictions et spørgsmål om virksomhedens og ledelsens kultur”. 

Model med 1000 tal
Danfoss samarbejder med SAS Institute. Danfoss benytter SAS® Forecast Server til at opstille modeller på forskellige markeder. Danfoss Refrigeration og Aircondition Divisionen er længst fremme med modeller for Europa, men Danfoss Heating Divisionen er også startet op.

"Vi tester op mod 900 indikatorer, nøgletal og branchetal på den europæiske model. Inputsiden er meget varieret og omfatter BNP, rente, ordretal i byggebranchen, forbrugertal og meget andet. Modellen beregner hver måned en ny 12-måneders forudsigelse, som Danfoss lægger ind på sit dashboard med ledelsesinformation" siger Charlotte Dyhr.

Danfoss Refrigeration og Aircondition Divisionen omsætter årligt for 12 mia. kr., som står for cirka halvdelen af Danfoss' omsætning. På et nøgleområde har predictions været i brug i halvandet år, og erfaringerne er positive.

”Prediction giver gode resultater. På laveste niveau indgår det i demand planning tæt på den aktuelle ordreindgang på produktniveau. Desuden bruger vi predictions på taktisk niveau. Forudsigelsen styrker vores mavefornemmelse omkring global logistik” siger CFO Torben Kallestrup fra Danfoss Refrigeration og Aircondition Divisionen.  Forudsigelsen påvirker typisk beslutninger med en horisont på seks måneder – for eksempel nye ansættelser, køb af konsulentydelser og lignende. 

Torben Kallestrup fortæller, at prediction fint beskrev den nuværende situation med lav vækst i modsætning til den rekordhøje vækst i 2006-2007. Resterne af subprime-krisen trækker ned på alle markeder. Danfoss leverer komponenter til eksempelvis køleskabe, og derfor er det vigtige spørgsmål, hvor hurtigt en udvikling i forbruget slår igennem i den bagvedliggende forsyningskæde.

Organisatoriske principper
"Vi har fra starten lagt op til et tæt samarbejde med divisionerne" forklarer Charlotte Dyhr.

Kun med et godt tværfagligt samarbejde og fælles idéudvikling kan man forestille sig, at predictions får styrke til for alvor at påvirke beslutninger om produktionen. Derfor har Danfoss etableret en operationel arbejdsgruppe med repræsentanter fra salg, finans, produktion, marketing og demand planning, der på et månedsmøde sikrer, at predictions fungerer optimalt. Desuden er predictions forankret i divisionens ledelsesteam, hvor inputtet indgår i hvert kvartal.

"Vi er udmærket klar over, at forudsigelsen kun er ét input sammen med mange andre i beslutningsprocessen. Den skal indgå i en dialog og udgøre en "second opinion" til den igangværende planlægning. Det er en statistisk beregning, og vi har ikke tanker om at kunne automatisere beslutningsprocessen 100%", siger Charlotte Dyhr.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Danfoss - Forecasting

Situasjon:
At vænne ledelsen til at bruge forudsigelser til at styre den langsigtede produktionsplanlægning.
Løsning:
SAS® Forecast Server opstiller månedligt en ny 12-måneders forudsigelse på basis af op mod 900 indikatorer, nøgletal og branchetal.
Fordeler:
Danfoss producerer med et ændringstempo på tre måneder, og præcist styret produktion giver optimal omsætning, lagerbinding og lønsomhed.
Sitat:

Prediction giver gode resultater. Det indgår i demand planning tæt på den aktuelle ordreindgang på produktniveau. Desuden bruger vi predictions på taktisk niveau. Forudsigelsen styrker vores mavefornemmelse omkring global logistik.

Torben Kallestrup

CFO, Danfoss Refrigeration og Aircondition Divisionen

Les mer: