Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

Cosmos Bank bruker SAS® Visual Analytics til analyse av big data

Cosmos Bank bruker SAS Visual Analytics til å analysere selskapets data, i den hensikt å få oppdatert kundeinformasjon og bedre grunnlag for risikostyring. Dette hjelper styremedlemmene og lederne for risikostyring med å ta de bedre beslutninger på riktig tidspunkt, og dermed forbedre bankens konkurranseevne.

Med SAS Visual Analytics kan de nå heller kjøre sine egne analyser og oppdage muligheter uten omfattende IT-støtte. De kan generere og dele sine egne rapporter, dash boards og visualiseringer ganske enkelt ved å klikke eller gå dypere ned i interessante elementer.

 

 

Cosmos er den største utstederen av kredittkort i Taiwan, med 560 000 kort og en markedsandel på 57 prosent. Med så mange kunder og transaksjoner per minutt, vendte Cosmos seg til SAS for en løsning som kunne gi innsikt i denne typen data i sanntid.

Med SAS Visual Analytics slipper risikostyringsgruppen arbeidet med å produsere rapporter til styre- og ledermøtene. Istedenfor har lederne i banken direkte tilgang til de nyeste dataene via PC eller nettbrett, slik at de kan analysere data direkte og raskt ta gode beslutninger. Ledergruppen har innsikt i sanntid, og dermed bedre kontroll over risiko, forretningsutvikling og økonomistyring.

Delt visualisering
Tidligere mottok lederne og styremedlemmene statistikkrapporter i PowerPoint. Når mer informasjon ble etterspurt, kunne det ta tid å hente opp de rette dataene pga manglende teknologi og ressurser, et forhold som kunne føre til at banken ikke tok de mulighetene som oppsto.

Med SAS Visual Analytics kan de nå heller kjøre sine egne analyser og oppdage muligheter uten omfattende IT-støtte. De kan generere og dele sine egne rapporter, dash boards og visualiseringer ganske enkelt ved å klikke eller gå dypere ned i interessante elementer.

Lederne kan for eksempel bryte ned kortutstedelser etter avdelinger, selgere eller andre faktorer, og behandle og analysere hver transaksjon over tid, for å få en mer nøyaktig oversikt over hver kundes atferd. Slik kan banken få bedre kunnskap om kundene og tilby de riktige produktene på riktig tidspunkt. I tillegg frigjøres tid hos analytikerne, slik at de kan bruke arbeidstiden sin på å forstå virksomheten fremfor å lage rapporter.

Tilgjengelig og rimelig
- Når andre banker tilbyr kundene våre lån med lavere rente for å betale ned kredittkortgjelden hos Cosmos, ønsker vi ikke å svare med å redusere renten vår. Vi ønsker ikke å gå inn i en priskrig. Vi ønsker å bruke analysene våre til å forstå atferden til kundene våre – inkludert transaksjonshistorie og tidspunkt for uttak og innbetalinger. På denne måten kan vi fokusere på det som vil gi best avkastning. Vårt mål er å etablere et tett bånd med kundene for langsiktig lønnsomhet, sier James Lin, Executive Vice President og Chief Risk Officer
Cosmos søkte en løsning som var en rask, smart og mobil big data-løsning som ga direkte tilgang til store mengder informasjon og dataanalyse.

- Visualisering er i tiden, og vi må kunne tilby ledere og styremedlemmer gode tabeller og diagrammer som hjelper dem med å forstå hva dataene viser og ta gjennomtenkte beslutninger. SAS Visual Analytics er teknologisk tilgjengelig og til en akseptabel pris, avslutter Lin.

Cosmos Bank

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Cosmos Bank

Situasjon:

Tidligere mottok lederne og styremedlemmene statistikkrapporter i PowerPoint. Når mer informasjon ble etterspurt, kunne det ta tid å hente opp de rette dataene pga manglende teknologi og ressurser, et forhold som kunne føre til at banken ikke tok de mulighetene som oppsto.

Løsning:

SAS® Visual Analytics

Fordeler:

Med SAS Visual Analytics kan de nå heller kjøre sine egne analyser og oppdage muligheter uten omfattende IT-støtte. De kan generere og dele sine egne rapporter, dash boards og visualiseringer ganske enkelt ved å klikke eller gå dypere ned i interessante elementer.