Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennligPDF PDF

Kundehistorier

 

Sanntids oppfølging av pakker

Last ned kundehistorien som pdf 

Effektiv sporing og behandling av pakker gir bedre service og effektiv drift. For å innfri økte krav til forbedring av kvalitet, oppfølging og statistikk har Bring Logistics utviklet en løsning som bidrar til høyere produktivitet, bedre rapportering og mer effektiv forvaltning. 

– Hva er det egentlig som skjer i en produksjonshall for pakkesortering? Hvordan kan vi sikre at den faktiske flyten av pakker samsvarer med prosessene i IT-løsningene våre? Spørsmålet ble stilt av driftige utviklere i Posten Distribusjonsnett tilbake i 1999. Hele virksomheten hadde fått økte krav på seg til å forbedre effektiviteten knyttet til pakke produksjon og oppfattet det som kritisk at de ikke alltid kjente seg igjen i de teoretiske beskrivelsene av pakkeflyten.

Med denne problemstilingen som bakteppe ble grunnlaget for Postens KOS-løsning utviklet. KOS - Kvalitet, Oppfølging og Statistikk - er nå en av de viktigste og mest sentrale delene av selskapets Business Intelligence-løsning basert på løsninger fra SAS Institute og utviklet i samarbeid med IT-konsulentselskapet Know IT AS.

Stor intern innsats skaper sammenheng mellom kart og terreng
Den første fasen av utviklingen ble gjennomført lokalt på Postens Godssenter. Et tett samarbeid mellom utvikling og produksjon gjorde at KOS-løsningen ble kodet, satt opp og raskt kom i drift. Trinn to kom i forbindelse med utrulling av KOS til resten av Norge og med det en overføring av eierskap til det som den gangen het Posten Logistikk.

– Helt fra starten har det blitt lagt ned en omfattende innsats internt med å kartlegge hvordan pakkeproduksjonen faktisk foregår, forteller Frode Karoliussen (bildet) som er direktør for BI, ERP og CRM i Bring og prosjekteier for KOS-løsningen. Utviklerne har gått mange runder i produksjonslokalene for å sikre at kart og terreng stemmer overens. Motivasjonen for å gå inn i et tredje utviklingstrinn i 2005 var behovet for å spare penger og standardisere hele løsningen på èn plattform.

Valget falt på SAS Institute og deres SAS® 9-plattform. I følge Karoliussen har samarbeidet mellom Bring og SAS Institute vært preget av læring og gjensidig åpenhet. KOS-løsningen har fungert som en pioner og har også brøytet vei for andre SAS-løsninger hos Posten Norge.

– Dette var en av de første offentlig IT anskaffelsene i Posten. Det dreide seg om et omfattende migreringsprosjekt der det opprinnelige systemet var i daglig drift og virket godt. Det var ikke mulig å kjøre parallelt i en overgangsperiode, ei heller å stoppe produksjonen. Vi brukte et helt år på en grundig intern kravspesifikasjonsfase og til testing av den nye løsningen før vi gikk i produksjon. I en slik prosess er man avhengige av gode samarbeidspartnere.

– Vi har gått fra 0 til 100 % i tre faser, oppsummerer Karoliussen. Først en pionerfase for å sette opp et korrekt behovskart, så en fase to der vi standardiserte og rullet ut løsningen til hele Norge, før vi i tredje runden samlet og effektiviserte løsningen på en plattform. Hver runde har gitt oss verdifull erfaring som vi har tatt med oss videre i utviklingen.

Realtime oppfølging
Slik KOS-løsningen fremstår i dag gir den informasjon fra pakkesorteringsmaskinene hvert femte minutt. I realiteten er det en sanntids løsning, der informasjon om hver pakke og hva som gjøres med den blir registrert ved hjelp av strekkoder.

– Det er store volumer vi snakker om, fortsetter Karoliussen. Med 35 millioner pakker hvert år som går gjennom systemet flere ganger hver, inneholder systemet over en milliard registreringer.

Nytte av KOS-løsningen eksternt og internt
I disse enorme datamengdene foretas det intensive søk av 1 000 brukere over hele Norge. En av brukegruppene er Kundeservice som blant annet bruker løsningen til å finne pakker som har kommet på avveie. 
– Med en  gang en pakke kommer tilbake til samme sted som den ble sendt fra, blir den identifisert og fulgt opp i produksjonen, beskriver Karoliussen. Fremfor at slike pakker blir vandrende i systemet blir de nå fanget opp med èn gang.

Et annet av KOS-løsningens anvendelsesområder er optimalisering av lasting og lossing av trailere. Ved hjelp av informasjon fra KOS blir det laget såkalte fremovermeldinger som forteller hvor mye gods som er på vei og hvilke type pakker som er på hver trailer. 
– I praksis betyr det at vi får varsel om prioritet på de enkelte pakkene på traileren. Sendinger med høy prioritet blir losset først når vi vet om dem. Resultatet er bedre sporing og bedre service for kundene våre – og mer effektiv drift for Bring.

Informasjon fra KOS-løsningen blir også brukt som intern motivasjon. På pakkeanleggene er det satt opp store elektroniske tavler som viser hvor mange pakker som passerer gjennom systemet som status i forhold til siste time og hittil i dag. 
– Det er ingen tvil om at vi blir motiverte av å se resultatet av egen innsats så tydelig, understreker Karoliussen. Det bidrar også til enklere kommunikasjon og oppfølging for ansatte.

Fremtiden ligger i optimalisering 
I Bring Logistics ligger fokus for fremtiden på transportoptimalising for hele Norden. Det er store gevinster å hente på bedre planlegging, overvåking og innsikt i historikken. Bring har allerede tatt ut store effektiviseringsgevinster gjennom KOS-løsningen og ønsker å bygge videre på den plattformen som er etablert.

– Bring har over tid fått mer effektiv drift og høyere kvalitet. Det har også blitt lettere å planlegge produksjonen og kontrollere kvaliteten..- Vi har utviklet et svært nyttig verktøy for pakke produksjonen, avslutter Karoliussen.

Hverdagen ville blitt mer komplisert uten KOS og jeg tror ikke vi i dag ville klart oss like bra uten. KOS er rett og slett et nyttig verktøy!

Om Bring Logistics
Bring er merkevaren for den nordiske satsningen til Posten Norge AS.
Bring Logistics er spesialist innenfor pakker, gods og lagertjenester som tidligere var kjent som Nor-Cargo, Box Solutions og pakkeavdelingen hos Posten Norge samt Nettlast AS. Driften omfatter alle typer transport og lager tjenester, både innenlands og utenlands. Målet er å være Nordens ledende leverandør av logistikk- og transportløsninger, og å finne nye måter å levere mer effektive logistikkløsninger på.

Bring har kontorer i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Sveits, Østerrike, Slovakia, Frankrike, Nederland, Hellas, Storbritannia, USA og Canada. I resten av Europa og verden representeres de av et omfattende nettverk av agenter.

Les mer på bring.no/logistics 

For mer informasjon om løsningen:
Kontakt Merete Retzius i SAS Institute AS
Telefon: + 47 23 08 30 50
E-post: info@nor.sas.com

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Bring Logistics

Situasjon:
Økte krav til forebedring av kvalitet, oppfølging og statistikk i innlands-pakkeproduksjonen.

Systemer som ikke alltid samsvarte med den virkelige flyten i produksjonen.

Innlands Pakkeproduksjon er siden 2007 organisert under Posten Norge AS, Divisjon Distribusjonsnett. 
Løsning:
En løsning som i sanntid følger produksjon, og styrer lasting og lossing av 35 millioner pakker pr år.

Med en database på nå over 1 milliard målepunkter.
Fordeler:
Beslutningstøtte for å gjennomføre effektivisering og kvalitetsforbedringer.

Enklere planlegging av produksjon og kvalitets oppfølging.

Økt effektivitet og bedre oversikt over vareflyt ut mot kunde.
Sitat:

- Vi har utviklet et svært nyttig verktøy for pakkeproduksjonen. Hverdagen ville blitt langt mer komplisert uten KOS, jeg tror ikke vi ville klart oss uten. 

Frode Karoliussen

Direktør for BI, ERP og CRM Bring

Les mer: