Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

Australian Institute of Health and Welfare bruker visuelle analyser til faktastyrte beslutninger

Hvilke typer skader fører til sykehusinnleggelse? Hvordan er tannhelsetjenesten på mindre steder sammenlignet med større steder? Er økningen i antall helsearbeidere i Australia stor nok i forhold til økningen i behovet blant befolkningen?

Hvorfor valgte dere SAS® for visuelle analyser?

Det kokte ned til verdi for oss: Om SAS Visual Analytics kunne håndtere størrelsen og kompleksiteten på datasettene, om løsningen var enkel å bruke og selvsagt om den støttet de analysemetodene og visualiseringsmetodene vi ønsket.

Istedenfor å fokusere på alt det nyeste og hver minste funksjon, var det viktigst for oss å kunne bruke SAS som en plattform som gjorde det mulig å manipulere de underliggende datasettene og vise analysene bak visualiseringene. Det handlet om verdi i forhold til pris og det å utvide våre eksisterende muligheter til å gå dypere inn i datasettene.

Vi har også blitt bedt av andre offentlige etater om å utvikle "clearinghouse" med informasjon – ikke akkurat datavarehus, men instrumentbord som viser en bestemt sektor eller et bestemt område innenfor en sektor. SAS støtter denne visjonen.

 

 

Når helsepolitikerne i Australia stiller denne typen spørsmål er det Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) som kommer med svarene. Som landets nasjonale byrå for informasjon og statistikk om helse og velferd, har AIHW som oppgave å forbedre tjenestene overfor innbyggerne gjennom bedre bruk av informasjon og statistikk. Både regjeringen og lokalstyrer bruker informasjon levert av AIHW til å diskutere og etablere en politikk innenfor områdene helse, eldreomsorg, bolig og sosiale tjenester.

Warren Richter, leder for IKT og forretningsutvikling i AIHW, tok seg nylig tid til å diskutere viktigheten av visuelle analyser i samfunnsutviklingen og til å beskrive hvordan big data påvirker byråets arbeid.

Hvorfor er utforsking av data viktig for The Australian Institute of Health and Welfare?

Oppgaven vår er klar: Levere korrekt informasjon og statistikk for å fremme helse og velferd i landet. Det er dette vi arbeider med. Vi samler inn, analyserer og gjør informasjon tilgjengelig innenfor områdene helse, eldreomsorg, barnehager, hjemmehjelp, barnevern og andre sosiale tjenester. Vi har også fremskaffet enkelte resultatindikatorer og mål for nasjonale avtaler.

I dag handler det ikke så mye om hva vi gjør med analysene, spørsmålet er hva vi ønsker å gjøre. Vi har en lang historie for å koble store og komplekse datasett for statistiske formål og forskningsformål, og vi har nylig blitt en av to organisasjoner som er godkjent som integrasjonsmyndighet under de svært strenge australske lovene som regulerer sammenstilling av datasett som inneholder sensitiv persondata. Dette betyr at vi etter godkjenning av en uavhengig etikkomité kan produsere detaljert informasjon til bruk innen forskning og analyse.

Vi tar denne rollen og vårt ansvar for å sikre personvernet svært alvorlig. Vi utfører sammenstillingsoppgaver rundt 90 ganger i året, og noen av disse er svært komplekse.

Muligheten til å sammenstille data på denne måten medfører at de australske myndighetene kan gjøre mer data tilgjengelighet for forskning og analyse. Dette kommer til å gi stor avkastning over tid.

Vi bruker SAS og SAS Visual Analytics til å gå dypere i disse dataene.

Det er et godt sammenfall av data og funksjoner her – strenge regler for konfidensialitet og mulighet til å gjøre data tilgjengelig kombinert med de svært spennende funksjonene i SAS® Visual Analytics.

Hvordan påvirker big data arbeidet hos dere?

Statistiske byråer som oss har arbeidet med big data lenge, og vi kan fortsette å bruke de tradisjonelle analysene med spennende verktøy. Men tilgangen til store og mer komplekse datasett endrer den måten vi gjør det på. I vårt tilfelle skjer denne endringen ikke gjennom Internett, men via den australske regjeringens vilje til å gjøre mer data tilgjengelig for analyse under strenge personvernregler.

Men det å hente data via Internett vil også bli aktuelt for oss, dette fordi vi begynner å se på mulighetene til å bruke sanntidsdata som et biprodukt av administrative oppgaver når de oppstår, og ikke bare analysere dataene etter 12 måneder eller mer. Noen statistiske byråer rundt om i verden henter blant annet data direkte fra betalingsterminaler, slik at man kan måle temperaturen i økonomien akkurat der og da. Vi mener at det vil være mulig å gjøre lignende ting innenfor helsesektoren.

Hvorfor valgte dere SAS® for visuelle analyser?

Det kokte ned til verdi for oss: Om SAS Visual Analytics kunne håndtere størrelsen og kompleksiteten på datasettene, om løsningen var enkel å bruke og selvsagt om den støttet de analysemetodene og visualiseringsmetodene vi ønsket.

Istedenfor å fokusere på alt det nyeste og hver minste funksjon, var det viktigst for oss å kunne bruke SAS som en plattform som gjorde det mulig å manipulere de underliggende datasettene og vise analysene bak visualiseringene. Det handlet om verdi i forhold til pris og det å utvide våre eksisterende muligheter til å gå dypere inn i datasettene.

Vi har også blitt bedt av andre offentlige etater om å utvikle "clearinghouse" med informasjon – ikke akkurat datavarehus, men instrumentbord som viser en bestemt sektor eller et bestemt område innenfor en sektor. SAS støtter denne visjonen.

Vi ønsker også å støtte beslutningstakere og utredere hos våre oppdragsgivere, som Department of Health and Ageing. Vi ønsker å samarbeide med andre myndigheter, tilby dem de dataene de har behov for, når de har behovet og deretter hjelpe dem med å øke kunnskapen fra dataene ved hjelp av visualisering. Vi ønsker ikke bare å fortsette å gjøre det vi tradisjonelt har gjort, som er å rapportere om noe. Vi gjør oss klare til å støtte dem når de utforsker dataene, samt hjelper dem med å bruke riktig analysemetoder. Vi ønsker å tilby mer verdi enn vi gjør per i dag.

Et viktig mål for oss er at analytikerne skal få tilgang til den informasjonen de trenger i sanntid når de skal gjøre jobbe sin, istedenfor å måtte vente i 18 måneder på en rapport, som kanskje ikke gir hele svaret på det aktuelle spørsmålet.

Kan du komme med noen eksempler på områder hvor SAS® Visual Analytics vil bli brukt?

Vi supplerer i stadig økende grad publikasjonene med visualisering, og vi planlegger å øke bruken ved å utvikle nye tjenestetilbud overfor kundene våre.

Et område hvor AIHW allerede bruker visuelle analyser er innen utvikling av nye metoder å presentere informasjon om psykiske helsetjenester overfor beslutningstakere. Vi er svært begeistret for at vi raskt og enkelt kan produsere instrumentbord med rik visualisering fra svært komplekse og raskt skiftende datasett, og gjøre dem tilgjengelige på nettet. Vi kommer til å utvide denne funksjonen til andre områder i løpet av kort tid.

Hvordan kan visuelle analyser brukes til å identifisere nye typer spørsmål og utforske data på en annen måte?

Hvis du har et lite datasett og ønsker å visualisere dataene med tradisjonelle analysemetoder, kan du gjøre det ganske enkelt. Selv i et regneark kan du kjøre en enkel regresjon på et lite datasett, men det er ikke like enkelt når du har et stort og komplekst datasett. Det er svært nyttig bare å kunne levere dataene, bare se på dem uten å måtte avgjøre hvilke utvalgsteknikker vi skal bruke og finne ut om teknikken er gyldig." Vi slipper å tenke på det nå.

Før visualisering måtte du vite nøyaktig hva analytikerne så etter før du kunne bygge opp settet. Nå kan du gjøre hele datasettet tilgjengelig for alle hele tiden, forutsatt at de har tilgang i henhold til personvern- og konfidensialitetsreglene. Det er helt fantastisk å kunne analysere svært store og komplekse datasett etter hvert som de blir opprettet.

Kan du til slutt kort oppsummere deres langsiktige mål med visuelle analyser?

Vi ønsker å bruke dataene vi har til å kaste lys over nye problemstillinger, til å beskrive virkeligheten bedre ved å bruke visuelle virkemidler, samt å støtte våre viktigste kunder direkte via visuelle analyser når de tar beslutninger basert på innsamlet data. Vi mener at vi kan hjelpe dem med å utforme bedre forslag ved å gi dem en bedre forståelse for dataene. Muligheten til å åpne svært store og komplekse datasett på en enkel måte og gjennomføre litt impulsive analyser etter hvert som vi diskuterer problemstillinger med kundene våre er svært spennende, og vi ser frem til å utvikle dette videre.


Australian Institute of Health and Welfare

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Australian Institute of Health and Welfare

Situasjon:
Øke AIHWs arsenal av analysetjenester og bruke den nylig tildelte tillatelsen til å bruke datasett med sensitive data. Databehandlingsfunksjoner som takler størrelsen og kompleksiteten i datasettene, samtidig som de er enkle å bruke og støtter analyseteknikkene og visualiseringen som AIHW har behov for.
Løsning:
SAS® Visual Analytics
Fordeler:
Analytikerne får tilgang til den informasjonen de trenger i sanntid når de skal gjøre jobbe sin, istedenfor å måtte vente i 18 måneder på en rapport, som kanskje ikke gir hele svaret på det aktuelle spørsmålet. AIHW kan nå utvide tilbudet av analysetjenester.
Sitat:

"De nye australske forskriftene som regulerer muligheten til å sette sammen datasett gjør mer informasjon tilgjengelig for forskning og analyse. Dette kommer til å gi stor avkastning over tid. Vi bruker SAS og SAS Visual Analytics til å gå dypere i disse dataene."

Warren Richter

Leder for IKT og forretningsutvikling i AIHW