Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

Nordlandssykehuset: - ATA-løsningen har halvert arbeidsbyrden vår

Automated Trigger Analytics har halvert arbeidsbyrden ved Nordlandssykehuset. På sikt håper sykehuset på sanntidsidentifisering av fremtidig pasientskaderisiko.

For drøye to år siden startet Nordlandssykehuset utviklingen av en løsning for automatisering av GTT-metoden (ATA) i samarbeid med SAS Institute. Nå er ATA-løsningen i bruk, og allerede etter to måneder realiserer sykehuset store gevinster.

- ATA-løsningen har halvert arbeidsbyrden med GTT analysen, og gir oss mye mer kunnskap om hvilke situasjoner som gir pasientskader. Dette gir oss helt nye skadeforebyggende perspektiver, sier Barthold Vonen, viseadministrerende direktør ved Nordlandssykehuset.

Tonje Hansen leder seksjon for pasientsikkerhet ved sykehuset. Hennes hverdag er også mye enklere enn før.

- Man sparer mye tid og ressurser. All logistikk rundt skjemaer og registrering er veldig mye enklere nå. Før var det å lage rapporter og skadestatistikk ekstraarbeid. Nå bare henter jeg ut dette direkte fra portalen, sier Hansen.

Fremtidens helsevesen

- Det er likevel mulighetene for fremtidige sanntidsanalyser som engasjerer meg mest. På sikt håper sykehuset å kunne kjøre sanntidsanalyser av inneliggende pasienter for å identifisere fremtidig pasientskaderisiko.

- ATA-løsningen kan på litt lengre sikt hjelpe oss med å forutse pasienter som vi bør være spesielt oppmerksomme på, sier Vonen.

- Jeg er opptatt av at vi skal kunne ha muligheten til å flagge risiko for andre pasientskader under selve innleggelsen. Det er stor økonomi i dette. Det er dette som er fremtidens helsevesen, legger Hansen til.

Først i Norden

Formålet med automatiseringen av GTT-metoden er å øke kvaliteten på arbeidet med å redusere pasientskader. Det var på Karolinska i Sverige løsningen først ble utviklet, men Hansen mener likevel at Nordlandssykehuset står bak den første «rendyrkede løsningen».

- Karolinska brukte noen av triggerne, men hadde også tatt inn sine egne. Sammen med SAS Institute har vi utviklet en nasjonal versjon, basert på en mye større referansedatabase enn de hadde på Karolinska. Med denne har vi klart å utvikle vesentlig høyere sensitivitet og spesifisitet for GTT-triggere. Vi har definert triggertreff for hver trigger, og brukt mye tid på å bygge opp dette helt fra grunnen. Treffsikkerhet er ekstremt viktig, sier Hansen.

Unikt samarbeid

Nordlandssykehuset har samarbeidet tett med SAS Institute hele veien. Hansen mener nettopp dette har vært suksessoppskriften.

- Dette hadde aldri vært mulig uten SAS Institute. Men heller ikke uten oss. Det som virkelig er unikt med denne løsningen er at det teknologiske er skikkelig helsefaglig forankret. Vi har lagt vekt på at dette skal være et konkret produkt med høy grad av brukervennlighet. Vi har fått data på det som er faglig viktig, avslutter Hansen.

Lær mer om SAS Institutes løsninger for helsesektoren
  Om Nordlandssykehuset

 • Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak, med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus.
 • Nordlandssykehuset dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykiatri og rus.
 • Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon og har tilbud om utdanning og praksis innen de fleste sykehusrelaterte yrkesgrupper. Forskningsaktiviteten er stor, både innenfor somatikk og psykiatri.

Tonje Hansen, leder for seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset
Barthold Vonen, viseadministrerende direktør/medisinsk direktør, Nordlandssykehuset


Om Helse Nord

Helse Nord er den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og på Svalbard. Foretaksgruppen Helse Nord består av et regionalt helseforetak (RHF) og fem helseforetak (HF): Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF.


 


Global Trigger Tool (GTT)

 • Global Trigger Tool (GTT) er retrospektiv journalundersøkelse utført i to stadier.
 • Et tilfeldig utvalg av pasientopphold undersøkes etter bestemte kriterier. Disse kriteriene kan eksempelvis være hvorvidt INR har vært >6, om pasienten har vært behandlet for en infeksjon eller hatt lungeemboli under sykehusoppholdet.
 • Sykepleiere undersøker videre om de utvalgte journalene dokumenterer at pasientskaden oppstod under sykehusoppholdet. Deretter kvalitetssikres vurderingen av en lege.
 • GTT ble utviklet av amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI) i 2003. Metoden har vært brukt i IHIs «5 Million Lives» kampanje. I tillegg benyttes GTT av mange sykehus i flere land for å bedre pasientsikkerheten.

Automated Trigger Analytics (ATA)

 • Automatisering av GTT-metoden.
 • Fokus på granskning av skadene, i stedet for tidkrevende manuelt søk etter triggere.
 • Objektivitet i søkene.
 • Enkel gjennomgang av alle journaler – ikke bare noen utvalgte.
 • Mindre tid til GTT-opplæring ved utskifting av ressurser i granskningsteam.
 • Enkel skaderegistrering, rapportering og oppfølging.

 


Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Nordlandssykehuset

Situasjon:
Retrospektiv journalundersøkelse og fokus på granskning av skadene, i stedet for tidkrevende manuelt søk etter triggere.
Løsning:
Global Trigger Tool og Automated Trigger Analytics.
Fordeler:
ATA-løsningen har halvert arbeidsbyrden med GTT-analysen og gir Nordlandssykehuset mye mer kunnskap om hvilke situasjoner som gir pasientskader. Dette gir helseforetaket helt nye skadeforebyggende perspektiver.

Les mer: