Jobb /

Frihet under ansvar

  
"Balansen mellom privatliv og jobb er veldig bra. Man får velge hvor mye man vil jobbe, når man vil jobbe og hva jeg skal jobbe med. Er man på etterskudd må man jobbe litt mer, er man foran skjema kan man jobbe litt mindre. Vi har frihet under ansvar og det er slik jeg mener det skal være.

I SAS får man en fri rolle uten å bli detaljstyrt. Ledelsen hos oss er veldig hands-on, de er engasjert, interessert og bidrar gjerne innenfor disse rammene og det er noe jeg setter pris på."

Tommy Smevold
Salg
Ansatt ett år i SAS

Det er rett under ett år siden Tommy begynte i SAS Institute. Han trekker frem tre konkrete ting som gjør SAS-kulturen unik.

- SAS er unike på bedriftskultur, samarbeidsklima, serviceinnstilling og ønske om å lykkes. Jeg har vært steder hvor man ikke har hatt den samme teammentaliteten som her. SAS styres ut ifra at vi skal lykkes og da får man drahjelp, forteller Tommy.

Selv med over 100 ansatte er det fortsatt kort avstand mellom alle i bedriften - både på tvers av avdelinger og ansvarsområder og nivåer.

- Til å være rett over 100 ansatte er vi fortsatt en liten bedrift synes jeg. Vi er på fornavn og alle motiverer hverandre til å stå på litt ekstra.


 Hva skjer når du søker jobb i SAS?
 Motta nyhetsbrev og informasjon fra SAS