Jobb /

Når du søker jobb

SAS ønsker å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere som trives faglig og sosialt. Vi ønsker å bygge opp varige relasjoner til våre medarbeidere. Det er derfor avgjørende å rekruttere de best egnede kandidatene.

Vi legger vekt på at alle søkere skal få en god og profesjonell behandling. Det er kun HR avdelingen i SAS Norge som har tilgang til de data du velger å legge inn i vår CV database, og de vil selvsagt bli behandlet fortrolig. Vi tar ikke referanser eller kontakter tidligere arbeidsgivere uten din godkjennelse. Du kan til enhver tid velge å bli slettet fra vår CV database ved å sende oss en mail.

Søknad på en annonsert stilling
Når vi mottar din søknad vil du automatisk få en bekreftelse fra oss. Det er kun noen få personer som vil se din søknad - så du er slik sikret full diskresjon. Innen en uke etter søknadsfristens utløp vil du få en ny tilbakemelding om videre prosess.

Et godt råd er å tenke gjennom og fortelle oss hvorfor du ønsker å jobbe hos oss, hva slags oppgaver og kolleger du trives med å jobbe sammen med og hvilke planer og ønsker du har for din egen faglige og personlige utvikling.

Søk uoppfordret!
Har du lyst til å søke jobb i SAS er du velkommen til å sende din søknad og CV gjennom vår rekrutteringsportal også når vi ikke har annonserte stillinger. Vi gjennomgår løpende alle innkomne søknader, og det er kun noen få personer som ser din søknad. Dersom det blir en stilling ledig hvor din faglige og personlige profil passer inn, tar vi kontakt med deg.

For å søke må du gå inn på send søknad og navigere deg helt ned til "Candidate Profiler". Der vil du kunne legge inn din CV og søknad om jobb.

Rekrutteringsportalen er internasjonal og er derfor kun på engelsk, men du kan gjerne fylle inn dine data på norsk, da søknad og CV kun vil bli behandlet hos oss i Norge.