Jobb /

Utdanning og personlig utvikling

  
Omtanken for de ansatte gjør SAS til Norges beste arbeidsplass. Fleksibilitet, læringsmuligheter og omtanken for medarbeiderne er noe av det som gjør SAS unikt.

"Jeg har i andre land med andre arbeidskulturer. For meg var det å komme til SAS ganske annerledes, for eksempel var fleksibiliteten veldig annerledes og noe som var veldig positivt, påpeker Dontata.

Dontata har stor erfaring fra andre store selskaper i andre land i Europa. Hun har aldri før arbeidet i et selskap som har hatt så stort fokus på medarbeiderne sine.

Ved siden av jobb tar Donata videreutdanning. Det er noe SAS aktivt oppfordrer til og tilrettelegger for.

- Min leder har et genuint ønske om å tilrettelegge for meg og min utvikling. For tiden studerer jeg ved siden av arbeidet, og det tilrettelegges for eksamener og andre viktige ting i forhold til mine studier.

Donata Povilaityte
Controller
Ansatt to år i SAS

 Hva skjer når du søker jobb i SAS?
 Motta nyhetsbrev og informasjon fra SAS