Jobb /

Så sosial man vil

  
Man kan være veldig sosial i SAS. Hvis man vil, sier Bettina. For Bettina er det viktig med en arbeidsplass som fokuserer på en sunn balanse mellom jobb og privatliv. At hele familien er inkludert i sosiale tiltak mener Bettina viser hvordan selskapet tenker helhetlig.

"Mye er tilrettelagt når det gjelder balansen mellom jobb og privatliv. Man har muligheten til å ha fleksible arbeidstider, det er mulig å ta med barna på jobb - og man kan jobbe hjemmefra. Dette er eksempler på hvordan ting tilrettelegges.

SAS handler veldig mye om trivsel. På den ene siden så handler det om trivsel på jobb, på den andre om å bli tatt vare på som individ. For meg er det eksempel veldig viktig at min familie også er med på flere av de sosiale tiltakene."

Bettina Stibolt
Senior Marketing Specialist
Ansatt tre år i SAS

 Hva skjer når du søker jobb i SAS?
 Motta nyhetsbrev og informasjon fra SAS