Jobb /

Å trekke i samme retning

  
I SAS er det mange ting som motiverer Andreas. Utfordringer, teammentalitet og fleksibilitet er tre av de viktigste motivasjonsfaktorene.

"Det er mange utfordringer å bryne seg på og man føler at man vokser. SAS har en åpenhet og man kan si ifra om man ikke er fornøyd og da blir det gjort noe med. Muligheten for å påvirke egen hverdag er reell.

Vi jobber sammen og trekker i samme retning. Vi står veldig samlet som et lag, det er ingen som sitter og tviholder på kompetanse i frykt for å bli utfordret.

Jeg er selv i en småbarnsfase med to småbarn under to år. Det krever sitt og da er jeg glad for å jobbe et sted hvor det er forståelse for det. Det er fullt mulig å flekse litt og komme litt senere for å få det til å gå rundt, det er viktig for meg i den perioden jeg er nå."

Andreas Gjersøe
Konsulent
Ansatt fem år i SAS


 Hva skjer når du søker jobb i SAS?
 Motta nyhetsbrev og informasjon fra SAS