professional services /

Value Optimization Assessment

U wilt de functionaliteit van uw SAS-software afstemmen op de taken van gebruikers. Maar ook de juiste producten inzetten voor de verschillende rollen binnen de organisatie. En ontwikkelde toepassingen zoveel mogelijk hergebruiken. Verder wilt u het beheer, de beveiliging, de autorisatie en het back-up proces goed regelen.

Een Value Optimization Assessment legt de basis om aan al deze voorwaarden te voldoen. In dit assessment beoordelen we eerst de efficiency van uw huidige IT-omgeving (of componenten hiervan). Vervolgens identificeren we verbeterpunten. En tot slot doen we concrete aanbevelingen om de SAS-software optimaal te laten fucntioneren in uw IT-omgeving. Met als gevolg dat u op de meest doelmatige manier gebruik maakt van onze technologie.