professional services /

BICC Orientatie Service

De BICC Orientatie Service geeft uw organisatie in een kort tijdsbestek helder zicht op het succes en rendement van uw huidige BI-investeringen. In een 2-daagse workshop wordt aan de hand van een aantal concrete criteria vastgesteld op welke manier de bestaande BI-processen binnen verschillende afdelingen meer centraal kunnen worden aangestuurd. De workshop is erop gericht uw eigen medewerkers meer inzicht te geven in mogelijke verbeteringstrajecten, waardoor u als organisatie sneller kan inspelen op veranderende marktomstandigheden. Tijdens de workshop wordt de huidige samenwerking tussen business en IT-afdelingen in kaart gebracht en wordt gekeken op welke manier de verschillende functionele aandachtsgebieden van een BICC het best kan worden georganiseerd.